Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Compositie - Choreografie 139000/3098/2324/1/13
Studiegids

Compositie - Choreografie 1

39000/3098/2324/1/13
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gordon Natalie
Andere co-titularis(sen): Ward Libby
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar) of 31.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

Deze cursus biedt een basiskader waarin de student wordt geïntroduceerd in compositorische taken met een basis choreografisch instrumentarium.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Toont experimenteel begrip van basisvariabelen voor het manipuleren van materiaal
Toont bewuste besluitvorming bij het genereren van beweging.
Verkent basischoreografische hulpmiddelen
Ontwikkelt en drukt een persoonlijke stem uit binnen de conceptualisering en creatie van eigen artistiek werk
Kan een originele intentie over brengen en kan de compositorische en choreografische keuzes maken die nodig zijn om dit over te brengen.
Verkent persoonlijke bewegingen en choreografische interesse en esthetiek
Identificeert hoe een bepaalde taak en methodologie resoneert met de eigen artistieke praktijk en stem.
Kan een originele intentie over brengen en kan de compositorische en choreografische keuzes maken die nodig zijn om dit over te brengen.
Kan een dialoog aangaan met peers over het ontwikkelen van een artistieke stem
Kan beginnen met het identificeren van de eigen artistieke stem en kan articuleren over de kenmerken ervan

Leerinhoud

Deze cursus biedt een basiskader waarin de student wordt uitgedaagd, voornamelijk door middel van solocompositorische opdrachten met een basis choreografisch instrumentarium. Alle tools en uitkomsten kunnen ergens op het spectrum tussen abstracte en concrete (verhalende/emotionele/...) choreografie zitten of in een richting gemanipuleerd worden.

Concrete cursusinhouden kunnen zijn: manieren om beweging te genereren, manieren om materiaal te manipuleren met basisvariabelen, manieren om materiaal te abstraheren van een concrete bron, het communiceren en lezen van een intentie en het ervaren van een basisdialoog met muziek/geluid/stilte. Alle bovenstaande taken worden ingebed in een groepsdialoog en het refereren aan voorbeelden van ander choreografisch werk uit het (huidige) werkveld om de reflectie- en verbalisatievaardigheden te vergroten en bredere referentieperspectieven te helpen opbouwen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans
Studiemateriaal via het digitale leerplatform Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Het wordt sterk aanbevolen dat studenten voorstellingen, concerten en tentoonstellingen bijwonen en onderzoek doen via het internet, de bibliotheek, enz. om hun kennis van het werkveld, de huidige tendensen en het onderzoek te vergroten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk10,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:
• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste
Een minimum van 80% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 80% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:
• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid