Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Improvisatie 131005/3098/2324/1/74
Studiegids

Improvisatie 1

31005/3098/2324/1/74
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gordon Natalie
Andere co-titularis(sen): D'Alessandro De Olano Agostina, Llaurens Anouk, Martins de Oliveira Renan, Secchi Valeria
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Korte omschrijving

Improvisatie wordt ervaren als een bron van inspiratie, als een weg om het eigen bewegingspotentieel te ontdekken en als een middel om materiaal te genereren.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Belichaamt diverse improvisatiemethodologieƫn op een fundamenteel niveau
Verkent improvisatie als een compositorische praktijk
Ontwikkelt en drukt een persoonlijke stem uit binnen de conceptualisering en creatie van eigen artistiek werk
Ontwikkelt vaardigheden om bewegingsmateriaal te genereren
Staat open voor nieuwe artistieke input in geest en lichaam
Ontwikkelt gevoeligheid en zelfbewustzijn bij het creƫren van eigen materiaal
Verkent eigen bewegingspotentieel
Ontwikkelt het aanwezig zijn in het moment en is gemakkelijk beschikbaar voor nieuwe omstandigheden

Leerinhoud

Improvisatie wordt ervaren als een bron van inspiratie, als een route om het eigen bewegingspotentieel te ontdekken, als een middel om materiaal te genereren en de gevoeligheid, het bewustzijn en de zelfreflectie te vergroten en als een compositiepraktijk op zich. Verschillende input van verschillende docenten en bronnen zal worden ervaren en kan een breed spectrum aan stimuli als inspiratiebron bevatten. Studenten gaan in gesprek met specifieke praktijken van danskunstenaars en onderzoeken met elke input hun persoonlijke resonantie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans
Studiemateriaal via het digitale leerplatform Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Het wordt sterk aanbevolen dat studenten voorstellingen, concerten en tentoonstellingen bijwonen en onderzoek doen via het internet, de bibliotheek, enz. om hun kennis van het werkveld, de huidige tendensen en het onderzoek te vergroten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:
• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste
Een minimum van 80% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 80% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:
• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid