Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Keuzevak dans, bachelor 232725/3098/2324/1/63
Studiegids

Keuzevak dans, bachelor 2

32725/3098/2324/1/63
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
  • AP Studium Generale (3 studiepunten)
  • Artist in society (3 studiepunten)
  • Culturele stromingen 1 (3 studiepunten)
  • Culturele stromingen 2 (3 studiepunten)
  • Kunstfilosofie (dans) (3 studiepunten)
  • Project 1 (dans) (3 studiepunten)
  • Project 2 (dans) (3 studiepunten)
  • Stage (dans) (3 studiepunten)
  • Studentenparticipatie (3 studiepunten)
Titularis: Terclaevers Iris
Andere co-titularis(sen): Gordon Natalie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Korte omschrijving

 

 

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Belichaamt de vereiste lichamelijkheid om het potentieel van het project te bereiken
Ontwikkelt en drukt een persoonlijke stem uit binnen de conceptualisering en creatie van eigen artistiek werk
Toont werk in resonantie met de eisen van het project
Investeert artistieke vaardigheden in een persoonlijk gestuurd project
Onderzoekt eigen danskunstenaarschap in relatie tot specifieke projectomgeving
Reflecteert kritisch op de eigen artistieke praktijk en situeert deze in diverse sociale en artistieke contexten
Reflecteert op de praktijk om inzicht te krijgen in het eigen potentieel
Beschikt over zelfdiscipline, organisatorische zelfredzaamheid en ondernemersvaardigheden om de eigen artistieke praktijk te in stand te houden en te ontwikkelen
Toont flexibiliteit in organisatie en taken om het project te integreren in de eigen opleiding.
Gebruikt relevante sociale en groepsdynamische vaardigheden om bij te dragen aan, te delen in en verantwoordelijkheid te nemen voor diverse groepssettings
Toont sociale en communicatieve vaardigheden aan die nodig zijn voor de organisatie van het project.
Verwerft een respectvolle en gemotiveerde houding die bijdraagt aan een artistiek proces

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans
Studiemateriaal via het digitale leerplatform Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Het wordt sterk aanbevolen dat studenten voorstellingen, concerten en tentoonstellingen bijwonen en onderzoek doen via het internet, de bibliotheek, enz. om hun kennis van het werkveld, de huidige tendensen en het onderzoek te vergroten.