Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Bachelorproef deel 3 onderzoekspaper34214/3098/2324/1/55
Studiegids

Bachelorproef deel 3 onderzoekspaper

34214/3098/2324/1/55
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Marinus Tuur
Andere co-titularis(sen): Van Langendonck Katleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Korte omschrijving

Via verschillende onderzoeksopdrachten ontwikkelen de studenten vaardigheden in het formuleren van een precieze onderzoeksvraag, die een duidelijke relatie heeft met hun eigen solo- en groepsdanscreaties. Naast een focus op academisch schrijven en onderzoeksvaardigheden, worden de studenten ook aangemoedigd om hun verbale spreekvaardigheid te ontwikkelen

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Competenties Portfolio 1 en Portfolio 2 verworven en studiepunt behaald.
Indien het studiepunt niet is behaald, moet Portfolio 1 en Portfolio 2 opgenomen worden samen met Bachelorproef deel 3 onderzoekspaper.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Begrijpt historische en actuele culturele en sociale kaders
Kan kritisch reflecteren op de eigen artistieke praktijk binnen een bredere historische en hedendaagse artistieke context.
Reflecteert kritisch op de eigen artistieke praktijk en situeert deze in diverse sociale en artistieke contexten
Definieert en articuleert eigen onderzoek en verkent het door middel van zowel theoretische als artistieke processen, zowel in gesproken als geschreven woord.
Definieert en articuleert eigen onderzoek en verkent het door middel van zowel theoretische als artistieke processen, zowel in gesproken als geschreven woord.
Bestudeert en verwerkt en doet actueel kunstonderzoek
Geeft een correct gebruik van citaten en bibliografische verwijzingen
Deelt het onderzoek, en vertrekt van een onderzoeksvraag in een duidelijke en goed gestructureerde tekst.
Toont verbale en schriftelijke nauwkeurigheid in het overbrengen van eigen idee├źn.
Draagt bij aan een kritische en constructieve dialoog met medestudenten over artistiek onderzoek
Communiceert duidelijk over onderzoeksgebied en -methoden
Beschikt over zelfdiscipline, organisatorische zelfredzaamheid en ondernemersvaardigheden om de eigen artistieke praktijk te in stand te houden en te ontwikkelen
Laat zelfmanagement en ondernemersvaardigheden zien om de eigen artistieke praktijk in stand te houden en te ontwikkelen.
Kan een uitgebreide tijdlijn beheren om een eindproduct te bereiken.
Gaat een constructieve dialoog aan met medestudenten en docenten over onderzoeksbelangen

Leerinhoud

Het artistieke eindproject voor het bachelorexamen biedt de mogelijkheid om kennis, vaardigheden, ervaring, interesses en vragen te integreren in een doorlopend onderzoek gedurende het hele laatste jaar. Het bestaat uit drie elementen: onderzoekspaper, groepschoreografie en solochoreografie.

Portfolio is een doorlopende cursus van bachelorjaar 1 tot 3 die studenten instrumenten aanreikt om hun eigen artistieke identiteit in relatie tot het dansveld te omarmen, te onderzoeken en te analyseren. De belangrijkste activiteiten zijn luisteren, lezen, schrijven, discussiëren en visualiseren. De nadruk ligt op het definiëren, verduidelijken en beargumenteren van hun standpunten.

Via verschillende onderzoeksopdrachten ontwikkelen de studenten vaardigheden in het formuleren van een precieze onderzoeksvraag, die een duidelijke relatie heeft met hun eigen solo- en groepsdanscreaties. Deze belichaamde onderzoekspraktijk functioneert als een pre- of postdramaturgie van hun creatie, die deze situeert in het bredere dansveld en de danskritiek. Om dit te ontwikkelen, leren de studenten, naast het definiëren van een onderzoeksonderwerp, hoe ze dit kunnen onderzoeken, hoe ze de inhoud van hun tekst kunnen structureren, hoe ze persoonlijke reflecties kunnen invoegen in een academische schrijfstijl en hoe ze moeten citeren, parafraseren en verwijzen naar bronnen. Naast een focus op academisch schrijven en onderzoeksvaardigheden, worden de studenten ook aangemoedigd om te werken aan (live) verbale articulaties van hun belichaamde artistieke onderzoek. Deze mondelinge presentaties vinden plaats in een context die een actief luistervermogen vereist, evenals het vermogen om deel te nemen aan constructieve kritische feedbackgesprekken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans
Studiemateriaal via het digitale leerplatform Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Het wordt sterk aanbevolen dat studenten voorstellingen, concerten en tentoonstellingen bijwonen en onderzoek doen via het internet, de bibliotheek, enz. om hun kennis van het werkveld, de huidige tendensen en het onderzoek te vergroten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen160,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:
• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste
Een minimum van 80% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 80% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:
• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid