Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Materialenleer20656/3096/2324/1/41
Studiegids

Materialenleer

20656/3096/2324/1/41
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Luyten Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

We bespreken de verschillende eigenschappen van materialen en hun beïnvloedingsfactoren zoals treksterkte, vermoeiing, brosse breuk, kruip... Tevens bekijken we methodes om deze eigenschappen te testen. Daarna komen de eigenschappen, verwerking, determinatie enz... van kunststoffen uitvoerig aan bod. We eindigen met een kleine inleiding over de verschillende staalsoorten en hun eigenschappen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Chemical_researcher - A1_taakanalyse en planning
beschrijft het effect van de verschillende kristalstructuren van staal op de eigenschappen
legt uit hoe men de voornaamste mechanische eigenschappen van materialen kan testen (zowel destructief als niet-destructief of NDT)
Chemical_researcher - C1_organische synthese & polymeerchemie
berekent getalgemiddelde, massagemiddelde, viscositeitsgemiddelde molecuulmassa en polydispersiegraad van een polymeer
beschrijft de methodes die gebruikt worden om polymeren te karakteriseren
bespreekt de testapparatuur die gebruikt wordt om eigenschappen van polymeren te bepalen
vergelijkt de specifieke mechanische, thermische en elektrische eigenschappen, chemische weerstand en brandbaarheid van kunststoffen
legt zeer elementair de belangrijkste verwerkingsmethodes van polymeren uit
beschrijft de specifieke mechanische, thermische en elektrische eigenschappen, chemische weerstand en brandbaarheid van kunststoffen
onderkent het belang van copoymeren, blends, en de verschillende toevoegstoffen bij polymeren
intrapersoonlijk - probleemanalyse
berekent getalgemiddelde, massagemiddelde, viscositeitsgemiddelde molecuulmassa en polydispersiegraad van een polymeer
beschrijft het effect van de verschillende kristalstructuren van staal op de eigenschappen
beschrijft de methodes die gebruikt worden om polymeren te karakteriseren
bespreekt de testapparatuur die gebruikt wordt om eigenschappen van polymeren te bepalen
vergelijkt de specifieke mechanische, thermische en elektrische eigenschappen, chemische weerstand en brandbaarheid van kunststoffen
legt uit hoe men de voornaamste mechanische eigenschappen van materialen kan testen (zowel destructief als niet-destructief of NDT)
legt zeer elementair de belangrijkste verwerkingsmethodes van polymeren uit

Leerinhoud

Mechanische eigenschappen van de materialen:
bespreking van de trekproef en de informatie die men eruit kan halen
meten van hardheid, brosse breuk en kerfslagvastheid, vermoeiing, kruip, niet-destructieve kwaliteitskontrole

Kunststoffen:
wat zijn thermoplasten, thermoharders, elastomeren?
gedrag o.i.v. warmte: bij amorfe (glas-, rubber-, vloeibare toestand, Tg en beïnvloedingsfactoren) en kristallijne polymeren (voorwaarden voor kristallisatie, invloed op E-modulus, smeltzone), bepaling molecuulmassa (getalgemiddelde, massagemiddelde, viscositeitsgemiddelde) en molecuulmassaverdelingen
kunststofeigenschappen: gedrag o.i.v. mechanische spanningen (de 3 vervormingscomponenten, kruip en relaxatie), atmosferische veroudering, mechanische, thermische en elektrische eigenschappen, diffusie en permeabiliteit, chemische weerstand, brandbaarheid
composietmaterialen, mengsels (blends), mengbare en niet-mengbare
kunststof- en polymeerkarakterisering: DSC (differentiële calorimetrie), molecuulmassabepalingen, gelpermeatiechromatografie, MALDI-massa-spectroscopie
verwerking: toevoegstoffen, belangrijke verwerkingsmethoden 

Staal:
de verschillende kristalstructuren van Fe
gelegeerde, ongelegeerde, hooggelegeerde staalsoorten: definitie + aantal voorbeelden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Van den Bossche, I. (2023). Materialenleer. Antwerpen: AP Hogeschool.
  • digitaal leerplatform voor presentaties, beeldmateriaal, extra informatie en externe links (vb. macrogalleria)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00