Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Organische synthese18984/3096/2324/1/35
Studiegids

Organische synthese

18984/3096/2324/1/35
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • chemie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Gutschoven Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Organische chemie 2 EN eerder ingeschreven voor Aromaten en Polymeerchemie.

Korte omschrijving

Zowel de analist als de onderzoeker moet voldoende inzicht hebben in de opbouw, de synthese en de eigenschappen van meer complexe organische moleculen en hun synthesewijzen. De student moet in staat zijn de synthese van een organische verbinding in meerdere stappen te beredeneren opdat hij later in een synthese-laboratorium op een wetenschappelijk verantwoorde en veilige wijze kan bijdragen tot het optimaliseren en ontwikkelen van organische producten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Chemical_researcher - A1_taakanalyse en planning
past het gebruik van schutfuncties correct toe
Chemical_researcher - C1_organische synthese & polymeerchemie
Bedenkt een syntheseweg met behulp van retrostynthese voor een organische molecule (aromatisch, zowel als alifatisch) op basis van een aantal beginproducten
Beschrijft de belangrijkste organische synthesereacties aan de hand van de mechanismen
beschrijft de verschillende soorten omleggingsreacties aan de hand van hun mechanismen
Implementeert omleggingsreacties in een organische synthese
verklaart de pericyclische reacties met de woodward-Hofmann theorie
Werkt synthesereacties uit aan de hand van de gegeven reagentia
intrapersoonlijk - methodologie
Bedenkt een syntheseweg met behulp van retrostynthese voor een organische molecule (aromatisch, zowel als alifatisch) op basis van een aantal beginproducten
Beschrijft de belangrijkste organische synthesereacties aan de hand van de mechanismen
beschrijft de verschillende soorten omleggingsreacties aan de hand van hun mechanismen
Implementeert omleggingsreacties in een organische synthese
past het gebruik van schutfuncties correct toe
verklaart de pericyclische reacties met de woodward-Hofmann theorie
Voorspelt voor de meest gebruikte reagentia welk product(en) gevormd worden voor de verschillende organische synthese reacties
Werkt een opdracht uit gebruik makend van de wetenschappelijke literatuur over palladiumchemie of een ander actueel onderwerp
Werkt synthesereacties uit aan de hand van de gegeven reagentia
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
Voorspelt voor de meest gebruikte reagentia welk product(en) gevormd worden voor de verschillende organische synthese reacties
Labtechnicus - A4_rapporteren
Werkt een opdracht uit gebruik makend van de wetenschappelijke literatuur over palladiumchemie of een ander actueel onderwerp

Leerinhoud

1. Herhaling organische naamgeving
2. Synthetisch belangrijke organische reacties:
      a. Carbonyl alfa- substitutiereacties
      b. Carbonyl condensatiereacties
      c. Additie, sustitutie en eliminatie reacties, met de nadruk op de nucleofiele additie 
3. Omleggingen (zelfstudie) en pericyclische reacties
4. Inleiding in de palladiumchemie (opzoekopdracht)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

1. Cursus Organische synthese - auteur: I. Gutschoven - AP Hogeschool

Digitapcursus: Organische synthese

Het gebruik van een laptop is tijdens de les toegelaten.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Handboek Mc J. Murry-Organic chemistry-6the edition- ISBN 0-534-42005-2 , chapter 22, chapter 23, chapter 30

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00schriftelijke toets na de herfstvakantie
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00Presentatie/werkstuk
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00schriftelijke toets
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijke toets

Toetsing (tekst)

  • Gedurende het jaar worden tijdens de HO regelmatig toetsen afgenomen.
  • Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenree

  • Aan de hand van een presentatie en/of werkstuk wordt een theoretische opzoekopdracht via handsoff vaardigheidstoets geëvalueerd (10%). Laattijdig indienen van de opdracht resulteert in een 0 score voor het deelexamen.