Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Elektrochemie31423/3096/2324/1/41
Studiegids

Elektrochemie

31423/3096/2324/1/41
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • chemie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Benny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Instrumentele analyse 2.

Korte omschrijving

Elektrochemische cellen: werking van de galvanische cel en potentiometrische bepalingen.

Bespreking en werking van conductometrische -, polarisatie -, coulometrische bepalingen en watergehaltebepaling via Karl-Fischer titraties

OLR-Leerdoelen (lijst)

Chemical_researcher - C2_chemische analyse
berekent de gevraagde informatie over het oorspronkelijk staal op basis van de meetwaarden
beschrijft de werking van een elektrochemische cel
identificeert de meest voorkomende elektroden voor potentiometrische bepalingen
schat de mogelijkheden en beperkingen van een potentiometrische bepaling in
interpersoonlijk - samenwerken
berekent de gevraagde informatie over het oorspronkelijk staal op basis van de meetwaarden
intrapersoonlijk - methodologie
berekent de gevraagde informatie over het oorspronkelijk staal op basis van de meetwaarden
beschrijft de werking van een elektrochemische cel
identificeert de meest voorkomende elektroden voor potentiometrische bepalingen
schat de mogelijkheden en beperkingen van een potentiometrische bepaling in
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
berekent de gevraagde informatie over het oorspronkelijk staal op basis van de meetwaarden

Leerinhoud

Elektrochemische cellen: galvanische cel en elektrolysecel
Potentiometrische bepalingen
Elektroden, titraties en rechtstreekse ionbepalingen
Conductometrie
Polarisatietitraties
Coulometrie
Karl-Fischer titraties
Vraagstukken


Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus "Elektrochemie"; auteur: B. Peeters - AP hogeschool
 • Aanvullende documentatie en/of studiemateriaal bezorgd tijdens de contacturen en via elektronische leeromgeving: 'Digitap'
 • periodiek systeem der elementen
 • zakrekenmachine

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen69,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen

Toetsing (tekst)