Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Staalvoorbereiding en analyse23513/3096/2324/1/82
Studiegids

Staalvoorbereiding en analyse

23513/3096/2324/1/82
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Voortmans Martine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Algemene chemie 1 EN eerder ingeschreven voor Algemene chemie 2.

Korte omschrijving

Theoretische achtergrond voor gravimetrische analysemethoden, zuur/base titraties, redoxtitraties en neerslagstitraties wordt aangereikt. Deze methoden zijn de volgende stap, na staalname en staalvoorbereiding, in de uitvoering van een chemische analyse.

OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - methodologie
berekent concentraties op basis van analyseresultaten
berekent de invloed van zijreacties door gebruik te maken van de zijreactiecoëfficiënt
berekent pH rekening houdend met beperkingen van de gebruikte pH formules
berekent titratiecurven
beschrijft factoren die de titratiecurven beïnvloeden
definieert gravimetrische basisprincipes
gebruikt de besproken analysemethoden in concrete toepassingen
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
berekent de invloed van zijreacties door gebruik te maken van de zijreactiecoëfficiënt
berekent pH rekening houdend met beperkingen van de gebruikte pH formules
berekent titratiecurven
beschrijft factoren die de titratiecurven beïnvloeden
definieert gravimetrische basisprincipes
gebruikt de besproken analysemethoden in concrete toepassingen
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
berekent concentraties op basis van analyseresultaten

Leerinhoud

Gravimetrie

Chemisch evenwicht

Neerslagreacties-en neerslagtitraties

Zuur-base reacties -en zuur-base titraties

Redoxreacties-en redoxtitraties

Studiematerialen (tekst): Verplicht

cursus: 'staalvoorbereiding en analyse' Auteur: Karin Dhont

opgave vraagstukken via digitap

PPT van de gegeven hoorcolleges

Kennisclips oplossingsstrategie vraagstukken.

Leerpaden van sommige lesonderdelen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00schriftelijke toets
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00schriftelijke toets
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijke toets

Toetsing (tekst)

Het examen staalvoorbereiding en analyse wordt in de eerste examenperiode verdeeld in 2 examenmomenten

Welke leerstof behoort tot examenmoment 1 wordt gecommuniceerd via digitap.

 

Hulpmiddelen tijdens het examen:

  • PSE meegebracht door de student
  • Rekenmachine

De student die omwille van medische redenen of overmacht het examenmoment in de tussentijdse toetsweek mist, kan die inhalen onder de voorwaarden zoals beschreven in art. 15.6 zoals voor examens in de examenreeks.
• De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen en een inhaalexamen wenst aan te vragen volgt dezelfde procedure als voor een inhaalexamen in de examenreeks (zie departementale aanvulling onder art. 15.6)
• Het inhaalexamen wordt georganiseerd op dezelfde dag als voor inhaalexamens voor een examen in de examenreeks
• Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens in een examenreeks (het aantal is per examenperiode beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was)