Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Instrumentele analyse 219990/3096/2324/1/95
Studiegids

Instrumentele analyse 2

19990/3096/2324/1/95
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Opsteyn Ine, Peeters Benny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 72,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Algemene chemie 1 EN eerder ingeschreven voor Algemene chemie 2.

Korte omschrijving

De meest gebruikte spectrometrische analysetechnieken worden besproken.
In het deel chromatografische analyse komen de verschillende vormen van chromatografie aan bod.

Telkens wordt aandacht besteed aan het principe van de methode, de beschrijving van het toestel, de invloed van de meetvoorwaarden, de verwerking van de meetgegevens.

OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - methodologie
beschrijft het principe van de meest courante chromatografische analysemethoden
beschrijft het principe van de meest courante spectrometrische analysemethoden
evalueert verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende spectrometrische technieken
gebruikt de besproken analysemethoden in concrete toepassingen
gebruikt het verband tussen de gemeten parameter en de concentratie van de te bepalen component
geeft verschillen en overeenkomsten aan tussen de verschillende chromatografische technieken
geeft verschillen en overeenkomsten aan tussen de verschillende spectrometrische technieken
onderkent het verband tussen de gemeten parameter en de concentratie van de te bepalen component
rekent de gegevens uit een chromatogram om naar de gevraagde concentratie(s) in het staal.
schat de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende chromatografische technieken in
schat de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende spectrometrische technieken in
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
beschrijft het principe van de meest courante chromatografische analysemethoden
beschrijft het principe van de meest courante spectrometrische analysemethoden
evalueert verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende spectrometrische technieken
gebruikt de besproken analysemethoden in concrete toepassingen
geeft verschillen en overeenkomsten aan tussen de verschillende chromatografische technieken
geeft verschillen en overeenkomsten aan tussen de verschillende spectrometrische technieken
schat de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende chromatografische technieken in
schat de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende spectrometrische technieken in
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
gebruikt het verband tussen de gemeten parameter en de concentratie van de te bepalen component
onderkent het verband tussen de gemeten parameter en de concentratie van de te bepalen component
rekent de gegevens uit een chromatogram om naar de gevraagde concentratie(s) in het staal.

Leerinhoud

Spectrometrische analysemethoden: UV-, zichtbaar en infrarood spectrometrie, fluorimetrie, nefelometrie, turbidimetrie, atomaire emissie en absorptie.

Chromatografische analyse: dunnelaag chromatografie, gaschromatografie (kwaliteit van een scheiding, kwalitatieve en kwantitatieve bepaling), vloeistofchromatografie (HPLC, NP en RP scheidingen).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus "Instrumentele analyse M2"; auteur: B. Peeters - AP hogeschool
  • Aanvullend studiemateriaal, documentatie en/of oefeningen bezorgd tijdens contacturen en via elektronische leeromgeving: 'Digitap'
  • Powerpoints op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges31,00 uren
  • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen41,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen