Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Statistiek19024/3096/2324/1/37
Studiegids

Statistiek

19024/3096/2324/1/37
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Opsteyn Ine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Toegepaste wiskunde en statistiek.

Korte omschrijving

Statistische technieken beschrijven variaties: toevallige variaties (meetfouten, kwaliteitscontrole van een procesparameter) en gecontroleerde variaties (optimale instellingen van een toestel of analyseprocedure).

In dit vervolg op Meetvariatie gaan we dieper in op de analyse van de meetfouten en bekijken we technieken (hypothesetesten, variantieanalyses en andere proefopzetten ) waarmee je gericht een beperkt aantal experimenten uitvoert om onderzoeksvragen (hypothesen) te beantwoorden.

De voorbeelden en oefeningen komen zoveel mogelijk uit de praktijk: je leert om met een formuleboekje in elke situatie de meest geschikte methode op te zoeken en uit te voeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - probleemanalyse
selecteert in functie van onderzoeksvragen de correcte statistische methodiek
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
selecteert in functie van onderzoeksvragen de correcte statistische methodiek
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
beoordeelt de kwaliteit van een diagnose met behulp van geschikte statistische kengetallen
voert hypothesetesten, variantieanalyses of robuustheidstesten uit op onderzoeksgegevens
interpreteert de uitkomst van hypothesetesten , variantieanalyses of robuustheidstesten
beoordeelt de kwaliteit van een lineair model
vergelijkt twee methoden

Leerinhoud

Introductie van basisstatistiek, relevant voor gebruik binnen een laboratoriumcontext: o.a. hypothesetesten, variantieanalyses, lineariteit. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus Statistiek (I.Opsteyn - AP Hogeschool)
  • Formuleboekje Statistiek (I.Opsteyn -AP Hogeschool).

  Het formuleboekje mag gebruikt worden tijdens het examen. Aanduiden in het boekje mag, notities zijn niet toegestaan. 

  • Rekenmachine
  • Laptop met ExcelOnderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
  • Opmerking
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00digitaal examen

Toetsing (tekst)

Er mag gebruik gemaakt worden van een rekenmachine en het formuleboekje Statistiek (aanduiden mag, notities bijschrijven niet).