Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Milieuchemie en veiligheid24023/3096/2324/1/59
Studiegids

Milieuchemie en veiligheid

24023/3096/2324/1/59
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Cleiren Emelie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Als initiatie worden zuiveringstechnieken, zowel vanuit milieu als vanuit mechanisch zuiveringsstandpunt, in de industriële context overlopen aan de hand van relevante voorbeelden. Tijdens de lessen wordt geprobeerd om de reeds bestaande kennis van de student te linken aan milieu- en veiligheidstopics.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interpersoonlijk - zorg voor omgeving
legt de algemene werking van een industriële waterzuiveringsinstallatie uit
past de geldende milieuregels toe
legt de algemene werking van een industriële waterzuiveringsinstallatie uit
past de geldende milieuregels toe
past de geldende veiligheidsregels toe
intrapersoonlijk - methodologie
benoemt elementaire eigenschappen van bezinken (zowel vast-gas, vast-vloeistof als vloeistof-vloeistof) als eenheidsbewerking
Labtechnicus - A5_Milieu en veiligheid
past de geldende milieuregels toe
past de geldende milieuregels toe
past de geldende veiligheidsregels toe
Legt het algemene principe uit van bodemvervuiling en -zuivering
Geeft de oorzaak, gevolg en oplossing van een milieucrisis aan de hand van een casus
beschrijft de parameters die de kwaliteit van water, lucht en bodem in termen van zuivering
Process_engineer - P2_procesgericht sturen
benoemt elementaire eigenschappen van bezinken (zowel vast-gas, vast-vloeistof als vloeistof-vloeistof) als eenheidsbewerking
Process_engineer - P3_industriële veiligheid
legt de algemene werking van een industriële waterzuiveringsinstallatie uit
legt de algemene werking van een industriële waterzuiveringsinstallatie uit

Leerinhoud

Deel 1 Milieuchemie

1. Water 
In dit deel wordt er gekeken naar de belangrijke parameters voor de waterkwaliteit alsook hoe deze verbeterd kunnen worden.

2. Lucht
Thema's rond vervuilende componenten in de lucht worden bekeken.

Waar mogelijk worden verbanden gelegd met onderwerpen die op dat moment in de actualiteit zitten, bvb projecten rond luchtvervuiling in Antwerpen

Deel 2 Mechanische eenheidsbewerkingen

In dit deel worden verschillende mechanische eenheidsbewerkingen besproken:

  • Verkleinen
  • Scheiden vast-vast
  • Scheiden vast-vloeistof
  • Scheiden van emulsies
  • Scheiden vast-gas

Deel 3 Veiligheid

Hier wordt bekeken welke veiligheidsmaatregelen worden genomen zowel op lab- als op industriële schaal.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • cursus milieuchemie  auteur: Mark Spanoghe/Caroline Meyers  Artesis Plantijn Hogeschool 2011
  • cursus Mechanische scheidingstechnieken"- auteur M. Spanoghe - Artesis Plantijn Hogeschool 2016.
  • PowerPoint presentaties van de verschillende hoofdstukken 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00