Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Industriële microbiologie19055/3096/2324/1/24
Studiegids

Industriële microbiologie

19055/3096/2324/1/24
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Soetaert Anneleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Micro-organismen en biomoleculen 1.

Korte omschrijving

In deze cursus wordt de microbiële kennis uit de hoofdstukken “Basisbegripppen Microbiologie” van het opleidingsonderdeel “Micro-organismen en biomoleculen 1” verder uitgediept en wordt er bekeken hoe micro-organismen gebruikt worden in industriële processen met het oog op productie van biomassa of een brede waaier van producten gaande van enzymen, antibiotica, ethanol tot alcoholische dranken. In het eerste deel, “microbiële groei en identificatie”, komt de groei van bacteriële culturen en hun controlemethoden (zowel fysisch als chemisch) aan bod. Ook wordt ingegaan op de testmethoden die uitgevoerd kunnen worden voor de identificatie van micro-organismen. In deel twee, “industriële processen en producten”, krijgt men een overzicht van het microbieel metabolisme en hoe dit gereguleerd wordt. Hiernaast wordt het gebruik van industriële m.o., industriële media en de fermentatiesystemen besproken. Naast deze upstream processen komen ook de downstreamprocessing-aspecten aanbod. Als laatste worden er enkele voorbeelden gegeven van industriële producten die aangemaakt worden met het behulp van micro-organismen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Biochemical_researcher - B1_biochemische technologie
Legt de principes en de labtechnieken betrokken bij microbiële groei (én controle) en de identificatie van micro organismen uit.
Beschrijft fermentatieprocessen vanop verschillende niveau's: metabolisme, industriële micro organismen, industriële media, fermentatiesystemen, downstream processing
intrapersoonlijk - methodologie
Legt de principes en de labtechnieken betrokken bij microbiële groei (én controle) en de identificatie van micro organismen uit.
Beschrijft fermentatieprocessen vanop verschillende niveau's: metabolisme, industriële micro organismen, industriële media, fermentatiesystemen, downstream processing
Process_engineer - P1_procestechnologie
Beschrijft fermentatieprocessen vanop verschillende niveau's: metabolisme, industriële micro organismen, industriële media, fermentatiesystemen, downstream processing

Leerinhoud

 • Deel 1: microbiële groei en identificatie
  • De groei van bacteriële culturen in het lab
  • De verschillende methoden voor de controle van microbiële groei
  • Identificatietesten
 • Deel 2: industriële processen en producten
  • Het microbieel metabolisme
  • Industriële fermentaties
   • Industriële micro-organismen
   • Industriële media
   • Fermentatiesystemen
  • Industriële producten
   • Downstream processing
   • Het product: enkele voorbeelden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus: Industriële Microbiologie- Anneleen Soetaert- AP Hogeschool.
Powerpoint presentaties van alle lessen zijn beschikbaar op digitap.

 

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Niet verplichte literatuur, aanwezig in de bib:
Waites M.J., Morgan N.L., Rockey J.S., Highton G., 2007. Industrial Microbiology: an Introduction. Blackwell Science. ISBN: 978-0-632-05307-0.
Bauman R.W. 2011. Microbioloy with diseases by taxonomy. Pearson. ISBN: 978-0-321-67386-2.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen