Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Fysicochemie2441/3096/2324/1/76
Studiegids

Fysicochemie

2441/3096/2324/1/76
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Spanoghe Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Toegepaste Fysica 1.

Korte omschrijving

In het onderdeel "Fasenleer" wordt er gestart met elementaire begrippen rond de verschillende aggregatietoestanden en de overgangsvormen van mengsels. Industriële processen stoelen op chemische of biochemische reacties.
Warmtegeleiding, convectie en straling zijn verschillend van materiaal tot materiaal en belangrijke begrippen die veel gebruikt worden bij o.a. thermische scheidingstechnieken. In warmteoverdracht worden, naast de gebruikte apparatuur, de begrippen op een toepassingsgerichte manier besproken. Als toepassing wordt de eenheidsbewerking verdampen besproken

OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - (zelf)reflectie
gebruikt een fasendiagram in het beoordelen van een scheidingstechniek die berust op een fasenevenwicht
intrapersoonlijk - methodologie
licht, van elke besproken eenheidsbewerking, de werking toe van enkele typische industriƫle scheidingsapparaten
past elementaire kennis van enkele thermische (warmtetransport en verdampen) eenheidsbewerkingen toe in eenvoudige systemen
Process_engineer - P1_procestechnologie
gebruikt een fasendiagram in het beoordelen van een scheidingstechniek die berust op een fasenevenwicht
licht, van elke besproken eenheidsbewerking, de werking toe van enkele typische industriƫle scheidingsapparaten
past elementaire kennis van enkele thermische (warmtetransport en verdampen) eenheidsbewerkingen toe in eenvoudige systemen
bouwt antwoorden op gestelde problemenschriftelijk op een gestructureerde, wetenschappelijk onderbouwde manier op gebruik makend van het correcte wetenschappelijk taalgebruik

Leerinhoud

fasenregel van Gibbs

unaire systemen (korte herhaling):

 • het p,T diagram
 • helling van de tweefasenlijn

binaire systemen:

 • vloeistof-vloeistof evenwicht
 • hefboomregel
 • vast-vloeistofevenwichten volledige mengbaarheid in de vaste fase
 • gedeeltelijke mengbaarheid in de vaste fase
 • niet-mengbaarheid in de vaste fase
 • congruent smeltpunt
 • incongruent smeltpunt
 • hydraten
 • scheiden van stoffen door kristallisatie
 • vast-gas evenwichten vloeistof-damp evenwichten
 • bepaling van de dampspanning van een zuivere vloeistof
 • het ideale p,x diagram het niet-ideale p,x diagram het ideale T,x diagram
 • constructie van een kookdiagram
 • het niet-ideale T,x,y diagram
 • ontmenging in de vloeibare fase
 • volledige niet mengbaarheid in de vloeibare fase

Kristallisatie

 • oplosbaarheid
 • kristalliseren
 • factoren die kristallisatie beinvloeden
 • kristallisatiewarmte
 • kristalwater
 • kristallisatie uit oplossingen van meerdere zouten
 • kristallisatiemethoden
 • kristallisatieapparatuur

warmteoverdracht

 • warmteoverdracht door geleiding
 • wet van Fourier
 • warmtestroom doorheen een samengestelde vlakke wand
 • warmteoverdracht door convectie
 • warmteoverdarchtscoëfficiënt
 • warmtedoorgangscoëfficiënt k
 • warmteoverdracht bij verandering van aggregatietoestand
 • warmtestroom doorheen een cylinderwand
 • warmteoverdracht door straling
 • algemene stralingswet
 • warmtestroom tussen twee, evenwijdig opgestelde, zwarte lichamen
 • isolerende werking van een stralingsscherm
 • warmtewisselaars
 • temperatuurverloop in een warmtewisselaar
 • condensors en verdampers
 • constructie van een warmtewisselaar
 • pijpenwarmtewisselaars
 • platenwarmtewisselaars
 • kenmerken van platen- en pijpenwarmtewisselaars en ander types warmtewisselaars zoals spiraalwarmtewisselaars luchtkoelers
 • berekenen van warmtewisselaars
 • warmtetransportmiddelen
 • bereken van hoeveelheid stoom
 • warmtehoeveelheden
 • gebruik van stoomtabellen
 • schattingsmethoden van fysische grootheden
 • soortelijke warmte
 • verdampingswarmte
 • verdamping
 • berekenen enkelvoudige verdamper
 • opstellen van de energiebalans
 • berekenen hoeveelheid stoom
 • berekenen verwarmingsoppervlak
 • kookpuntsverhoging
 • meertrapsverdamping
 • verdampingsapparatuur buisverdampers filmverdampers platenverdampers spatvangers

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • cursus theorie : "fasenleer"- auteur M. Spanoghe - Artesis Plantijn Hogeschool
 • cursus theorie : "kristallisatie"- auteur M. Spanoghe - Artesis Plantijn Hogeschool
 • Cursus theorie : "Warmteoverdracht"- auteur M. Spanoghe - Artesis Plantijn Hogeschool
 • digitaal lesmateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen