Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Validatie29986/3096/2324/1/71
Studiegids

Validatie

29986/3096/2324/1/71
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • chemie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Opsteyn Ine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Statistiek.

Korte omschrijving

We bestuderen de basisprincipes van interne en externe kwaliteitscontroles. De basisstatistiek uit de vorige cursussen wordt toegepast bij validatie van methoden en meetinstrumenten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interpersoonlijk - zorg voor omgeving
beoordeelt de statistische analyses in interne en externe kwaliteits- en validatierapporten
selecteert in functie van de onderzoeksvraag en de beschikbare gegevens de correcte statistische methodiek
voert een methodevalidatie uit (proefopzet, statistiek, interpretatie)
Labtechnicus - A5_Milieu en veiligheid
beoordeelt de statistische analyses in interne en externe kwaliteits- en validatierapporten
selecteert in functie van de onderzoeksvraag en de beschikbare gegevens de correcte statistische methodiek
voert een methodevalidatie uit (proefopzet, statistiek, interpretatie)
interpreteert de gegevens op een controlekaart aan de hand van leesregels

Leerinhoud

Inleiding tot interne en externe kwaliteitszorg in het laboratorium

Methodevalidatie (proefopzet - statistiek - interpretatie) 
Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus: Toegepaste Statistiek: Validatie (Auteur: I. Opsteyn - AP Hogeschool) & Formuleboekje Statistiek (1ste, 2de & 3de jaar) (I. Opsteyn - AP Hogeschool)

Aanvullende documentatie kan geraadpleegd worden via digitap.

Rekenmachine

Laptop met Excel

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Statistics and chemometrics for analytical chemistry. J.N. Miller, J.C. Miller & R.D. Miller (ISBN 9781292186719) - 2018

Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium. J.W.A Klaessens (ISBN 9789491764363) - 2019

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen69,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk

Toetsing (tekst)

Toegestane hulpmiddelen: Rekentoestel en Formuleboekje Statistiek (I.Opsteyn - AP Hogeschool) (enkel markeringen zijn toegestaan, notities in het formuleboekje zijn niet toegestaan)

Werkplekleren

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks.