Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Instrumentele analyse 330938/3096/2324/1/41
Studiegids

Instrumentele analyse 3

30938/3096/2324/1/41
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • chemie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Opsteyn Ine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Instrumentele analyse 2.

Korte omschrijving

Het opleidingonderdeel "Instrumentele analyse 3" zorgt ervoor dat de studenten vertrouwd zijn met analysetechnieken die courant in routine- en onderzoekslaboratoria worden gebruikt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Chemical_researcher - C2_chemische analyse
beschrijft het principe van alle analysemethoden die in een bedrijfslabo courant worden gebruikt.
evalueert de toepasbaarheid van de besproken analysemethoden
maakt berekeningen i.v.m. concrete toepassingen.
verduidelijkt de werking van de besproken meetinstrumenten a.d.h.v. correcte terminologie
intrapersoonlijk - probleemanalyse
beschrijft het principe van alle analysemethoden die in een bedrijfslabo courant worden gebruikt.
evalueert de toepasbaarheid van de besproken analysemethoden
maakt berekeningen i.v.m. concrete toepassingen.
verduidelijkt de werking van de besproken meetinstrumenten a.d.h.v. correcte terminologie

Leerinhoud

Spectrometrie: o.a. AAS met hoge gevoeligheid, ICP-OES, ICP-MS, FTIR, XRF...

Chromatografie: o.a. capillaire GC, gekoppelde technieken (GC-MS, LC-MS...), HPLC, GPC, CE, IC...

De leerinhoud volgt de recente ontwikkelingen in het domein van instrumentele analysemethoden. 


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus "Instrumentele analyse 3" - I.Opsteyn - AP Hogeschool. 

Aanvullende documentatie en/of studiemateriaal bezorgd tijdens de contacturen en via digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges40,00 uren
Werktijd buiten de contacturen116,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Schriftelijk examen
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Mondeling examen
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Herhalingstoetsen en presentaties
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Mondeling examen

Toetsing (tekst)

Herhalingstoetsen en presentaties tijdens het academiejaar (20%)
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijke of digitale toets en mondelinge presentaties
Toetsmoment: volgens afspraak tijdens de onderwijsactiviteiten

Tijdens de onderwijsactiviteiten wordt er getoetst. De student heeft recht op één inhaalmoment.

Toetsing examenperiode (80%)
Bron: gesloten boek