Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Procestechnologie 2 CH30946/3096/2324/1/22
Studiegids

Procestechnologie 2 CH

30946/3096/2324/1/22
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • chemie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Spanoghe Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Fysicochemie.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel "procestechnologie 2" bestaat uit twee grote delen.

Het eerste handelt over de aanmaak en eigenschappen van colloïdale oplossingen. Het stuk over colloïdale systemen is bij uitstek geschikt om te werken aan abstract redeneren, structureren en verwoorden van een oplossing.

Het tweede deel behandelt enerzijds de werking van compressoren en vloeistofpompen en geeft anderzijds een overzicht van de werking en het gebruik van reactoren

OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - methodologie
beschrijft de parameters en onderdelen die van belang zijn in de werking van reactoren
lost eenvoudige oefeningen, over de eigenschappen van colloïden op.
beschrijft het werkingsprincipe en de verschillende types van compressoren.
intrapersoonlijk - probleemanalyse
legt verbanden tussen de elementaire kennis over de eigenschappen, bereiding, stabiliteit en vernietiging van colloïdale systemen.
beschrijft de werkingsprincipes en gebruik van verdringer- en centrifugaalpompen
Process_engineer - P1_procestechnologie
beschrijft de parameters en onderdelen die van belang zijn in de werking van reactoren
legt verbanden tussen de elementaire kennis over de eigenschappen, bereiding, stabiliteit en vernietiging van colloïdale systemen.
lost eenvoudige oefeningen, over de eigenschappen van colloïden op.
legt het werkingsprincipe en de verschillende types van compressoren uit
legt de werkingsprincipes en gebruik van verdringer- en centrifugaalpompen uit
bouwt antwoorden op gestelde problemenschriftelijk op een gestructureerde, wetenschappelijk onderbouwde manier op gebruik makend van het correcte wetenschappelijk taalgebruik

Leerinhoud

Deel1: Colloïden
definitie en soorten colloïden
oorzaken van stabiliteit van colloïden
bereiding van colloïdale dispersies
kinetische eigenschappen van colloïden
dialyse, electroforese en electro-osmose
flocculatie en coagulatie
druppel coalescentie
dunne films, schuimen en gels
adsorptie

deel 2: Compressoren

deel 3: Werking centrifugaal- en verdringerpompen

deel 4: Reactoren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus theorie : "procestechnologie 2: Colloïden"- auteur M. Spanoghe - Artesis Plantijn Hogeschool 2023

pptx presentaties

Eigen notities.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen