Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Procesautomatisering25286/3101/2324/2/93
Studiegids

Procesautomatisering

25286/3101/2324/2/93
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Onderhoudstechnologie
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Meetsensoren (2 studiepunten)
 • Procesautomatisering (2 studiepunten)
 • Labo procesautomatisering (2 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Boeren Roy, Coremans Roel, Geerts Randy, Pauwels Bert, Verstrepen Jurgen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Meetsensorenop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Procesautomatiseringop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Labo procesautomatiseringop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 157,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Elektriciteit A EN eerder ingeschreven voor Toegepaste wetenschappen EN eerder ingeschreven voor Elektronica) OF (eerder ingeschreven voor Theoretische elektriciteit EN eerder ingeschreven voor Toegepaste wiskunde EN eerder ingeschreven voor ICT-vaardigheden (Excel en VB) EN eerder ingeschreven voor Elektronica).

Onderwijsorganisatie (tekst)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Meetsensoren
Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.
De lessen zijn niet verplicht.

De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden via het digitaal leerplatform.

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.
Procesautomatisering
Dit opleidingsonderdeel wordt deels on-line via teams, deels on-campus, gegeven steeds o.d.v.v. 'preteaching'. Bij 'préteaching' bereid je de on-line vragen-sessies (on-line lessen) voor door op voorhand de thematische les-filmpjes te bekijken. Bij elke teams-vragensessie staat aangegeven wat je dient voor te bereiden.
De teamslessen worden telkens opgenomen en eveneens aangeboden op Digitap. 

De lessen on-campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel mee volgen als je aanwezig bent.
Van deze on-campus-dagen is maximaal een schriftelijk verslag van collega studenten op het digitaal leerplatform te vinden.

Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan een regelkring op met al zijn componenten ontwerpen/samenstellen.
De student kan na de analyse van een proces de correcte parameterinstellingen vastleggen a.d.h.v. opgenomen data/grafieken.
De student kan verschillende soorten regeltechnische schema's begrijpend lezen, verklaren en de verschillende functionaliteiten typeren.
EM02: Installeren
De student kan regelkringen functioneel goed werkend afregelen m.b.v. een PID-regelaar in functie van het te regelen proces

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Meetsensoren
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
  • AP-cursus 'Meetsensoren', departement IO, PBA Elektromechanica
  • Presentaties
 • Notities en oefeningen zoals ze in de klas op het bord zijn verschenen.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
Procesautomatisering
 • AP-Syllabus.
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld (cursus, presentaties, online-lesmateriaal, opgaven en andere digitale media).
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Labo procesautomatisering
 • AP-Syllabus
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld (cursus, presentaties, online-lesmateriaal, opgaven en andere digitale media).
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
 • Labo is voorzien van de nodige handleidingen en didactische proefopstellingen inclusief DCS Delta-V.