Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Wiskunde2750/3101/2324/1/71
Studiegids

Wiskunde

2750/3101/2324/1/71
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzevak 3KLM
  • Keuzevak AUT-PRA
  • Keuzevak OHT
  • Keuzevak TCA
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanden Bulcke Carl
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel zorgt er voor dat de student het schakeljaar naar de masteropleiding kan volgen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan basis wiskundige analyses/berekeningen vlot toepassen.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan zijn/haar analytisch denkvermogen toepassen om problemen op te lossen door gebruik te maken van wiskundige technieken.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan via dit opleidingsonderdeel het schakeljaar naar de masteropleiding aanvangen.

Leerinhoud

 • Limieten en asymptoten
 • Afgeleiden, partiële afgeleiden en de toepassingen ervan
 • Integralen, meervoudige integralen en de toepassingen ervan
 • Fourierreeksen
 • Matrices en hun toepassingen
 • Kansrekenen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Aanbevolen: AP-cursus 'Wiskunde' (theoretisch deel) en 'oefenboek Wiskunde' (praktisch deel), departement IO, PBA Elektromechanica.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijke en digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijke en digitale evaluatie