Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Multiprojecten EM32977/3101/2324/1/74
Studiegids

Multiprojecten EM

32977/3101/2324/1/74
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Aernouts Dennis, Coremans Roel, De Pauw Erik, De Weerd Arthur, Geerts Randy, Lathouwers Jef, Lintermans Marc, Rotty Laurens, Thijs Alain, Van Grieken Geert, Vangrunderbeek Olivier, Verboven Nick, Verhulst Peter, Verstrepen Jurgen, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 260,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Project Mechatronica OF eerder ingeschreven voor Project Procesautomatisering OF eerder ingeschreven voor Project Maintenance OF eerder ingeschreven voor Project Heating, Ventilation & Air-Conditioning OF eerder ingeschreven voor Project Technisch- en commercieel adviseur.

Korte omschrijving

In de multiprojecten ga je jouw polyvalente competenties, verworven in de eerste twee jaren van je opleiding, inzetten rond ‘geconstrueerde beroepsopdrachten’. Dat zijn opdrachten die veel korter de realiteit van het toekomstige werkveld benaderen en die je net zoals in de beroepspraktijk in teamverband moet aanpakken.
De multiprojecten bevatten twee ‘in-huis’ projecten. We gaan spreekwoordelijk de muren tussen de labo’s ‘slopen’ en de studenten werken aan vakoverschrijdende opdrachten met teamgenoten.
Na iedere opdracht krijg je feedback op basis van de commentaren die uit je team komen (peerassessment) zodat je dit kan meenemen als leerpunten voor de volgende opdracht en in een later stadium de stage.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan als een beginnend beroepsbeoefenaar in een team, binnen een gegeven complexe beroepscontext en met gelimiteerde beschikbare middelen, een maatschappelijk deontologisch verantwoorde technische oplossing beschrijven, uitwerken en in dienst nemen.
EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan zelfstandig, op een kritische wijze, behaalde resultaten evalueren en verbeterdoelen formuleren.
EM05: Ontwerpen
De student kan relevante literatuur opzoeken en beoordelen, om ze daarna te verwerken en toe te passen.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan een complex probleem los van zijn technische functionaliteit aftoetsen aan gestelde KPI's op vlak van investeringsbudget, energetisch rendement, veiligheid voor mens, dier en omgeving, onderhoudskost op lange termijn en terugverdientijd.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan professionele vaardigheden zoals o.a. presentatietechnieken & time management toepassen in een leercontext die de beroepspraktijk evenaart.
EM09: Communiceren
De student kan een vlot leesbaar technisch rapport opstellen in correct Nederlands en dit documenteren met blokschema's, ontwerptekeningen, tabellen en grafieken, foto's, enz ...
EM10: Samenwerken
De student kan in teamverband zijn kennis en vaardigheden uit verschillende domeinen integreren en toepassen met het oog op een oplossingsgerichte uitwerking van complexe opdrachten.
De student kan zijn/haar sociale vaardigheden en talenten gepast inzetten om in teamverband te werken aan een gemeenschapelijk complex project.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan kritisch en reflexief leerdoelen formuleren voor zichzelf en het team zodat ze later als verbetertraject alsnog geïmplementeerd kunnen worden.

Leerinhoud

 • Leerinhouden van de opleidingsonderdelen in het eerste, tweede en derde jaar van de opleiding Elektromechanica. Deze leerinhouden worden gebundeld tot kennis- en 'hands-on' projecten die heel kort de realiteit en werkdruk nabootsen van bacheloropdrachten op de industriële werkvloer.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Syllabus met opdrachten
 • Al het cursusmateriaal van deze opleiding uit de 3 trajectschijven van de opleiding Elektromechanica
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren195,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Zie syllabus

Toetsing (tekst)

Algemeen

 • Voor meer gedetailleerde informatie i.v.m. de evaluatie en richtlijnen, raadpleeg je de syllabus Multiprojecten. Enkel de syllabus die bij de start van het desbetreffende academiejaar bekend wordt gemaakt, is geldig.

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens alle contactmomenten omdat medestudenten een belangrijke bron van leren zijn en de onderwijsactiviteit een vormende waarde heeft en een evenwaardige vervangopdracht niet mogelijk is.
 • Als je twee keer wettig of onwettig afwezig bent, wordt dit door de groepsleider gemeld aan de projecteigenaar (begeleidende lector). Indien bijkomende afwezigheid (wettig of onwettig) tijdens het uitwerken van het projectdataboek wordt vastgesteld door de projecteigenaar (begeleidende lector), krijg je een 0-score voor het desbetreffende projectdataboek.
 • Bij afwezigheid tijdens de presentatie van het tweede projectdataboek krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Aangezien het een groepswerk is, is heel de groep verantwoordelijk voor het tijdig indienen. Het laattijdig (na de deadline) indienen van de projectopdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht.