Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Theoretische elektriciteit32878/3101/2324/2/07
Studiegids

Theoretische elektriciteit

32878/3101/2324/2/07
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Elektriciteit DC/AC (4 studiepunten)
 • Elektrische machines (3 studiepunten)
Co-titularis(sen): Van Mol Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Elektriciteit DC/ACop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Elektrische machinesop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 182,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Zie deel-OLOD's

Onderwijsorganisatie (tekst)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Elektriciteit DC/AC

Theorie Elektriciteit
Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.


De lessen zijn niet verplicht.
Het opleidingsonderdeel wordt via blended learning aangeboden in een mix van lessen op campus, zelfstudie lessen met reflectie mogelijkheid en on line lessen.
Ondersteund met cursusmateriaal, ondersteunende filmpjes, presentaties en dergelijke. 

 
Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

Elektrische machines
Theorie Elektrische machines
Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.


De lessen zijn niet verplicht.
Het opleidingsonderdeel wordt via blended learning aangeboden in een mix van lessen op campus, zelfstudie lessen met reflectie mogelijkheid en on line lessen.
Ondersteund met cursusmateriaal, ondersteunende filmpjes, presentaties en dergelijke.


Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

 

Leerinhoud

Dot OLOD wordt opgedeeld in:
Elektriciteit DC/AC
en
Elektrische machines

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Elektriciteit DC/AC
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
  • Beschikbare literatuur
  • Informatie en documentatiebronnen
  • PowerPointpresentaties
  • Filmpjes
  • AP-cursus 'Elektriciteit Gelijkstroomtheorie', departement IO, PBA Elektromechanica
  • AP-cursus'Elektriciteit Wisselstroomtheorie', departement IO, PBA Elektromechanica
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
Elektrische machines
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld. 
  • PowerPointpresentaties
  • Bijkomende oefeningen en opdrachten
  • Verwijzingen naar filmpjes
  • AP-cursus 'Elektrische machines', departement IO, PBA Elektromechanica
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.