Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Toegepaste technologie20735/3101/2324/2/74
Studiegids

Toegepaste technologie

20735/3101/2324/2/74
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Technologie (2 studiepunten)
 • Materialenleer & chemie (2 studiepunten)
Co-titularis(sen): Jiménez Peña Carlos, Vanbrabant Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Technologieop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Materialenleer & chemieop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Technologie elektriciteit.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Technologie
Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.
De lessen zijn niet verplicht.

De teamslessen worden telkens opgenomen en aangeboden in streams.
De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op digitap

Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.
Materialenleer & chemie
Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.
De lessen zijn niet verplicht.

De teamslessen worden telkens opgenomen en aangeboden in streams.
De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op digitap

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Technologie
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
  • AP-cursus 'Technologie' departement IO, PBA Elektromechanica
  • Powerpoints van de lessen
  • Beeldmateriaal
  • Didactische componenten
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
Materialenleer & chemie
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.