Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
IT professional36999/3100/2324/1/59
Studiegids

IT professional

36999/3100/2324/1/59
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
  • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Herman Bruno
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar) of 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

"Stand out of the crowd”.
Binnenkort kom je met vele pas afgestudeerden op de arbeidsmarkt terecht. Hoe zorg je ervoor dat jij eruit springt? We gaan op zoek naar je sterke eigenschappen en weten die te linken aan de ideale CV en motivatiebrief. Je krijgt een overzicht van de verschillende carrièremogelijkheden na je opleiding.
Je krijg een opfrissing van zakelijk schrijven die je helpt een professionele CV en motivatiebrief op te stellen maar ook een goede bachelorproef te schrijven.
je maakt kennis met het werkveld via een aantal praktijkgerichte activiteiten en wordt bewust gemaakt van het maatschappelijk kader van ICT. Daarnaast zet je de eerste stappen richting levenslang leren door een eigen digitaal leerpad uit te stippelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
volgt de vacatures binnen zijn werkterrein, vertaalt de essentie¨le elementen van de vacature naar een gerichte CV en sollicitatiebrief een verdedigt op effectieve wijze zijn sollicitatie op een sollicitatiegesprek
is in staat om zowel persoonlijke ambities en drijfveren over te brengen, zowel schriftelijk als mondeling.
is in staat om technische inzichten en de eigen visie daarop binnen zijn vakgebied over te brengen, zowel schriftelijk als mondeling.
schrijft zakelijk, conform de taalregels en de wetenschappelijke conventies inzake bronvermelding
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
is in staat om zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT over te brengen naar superieuren, collega’s & klanten
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
functioneert adequaat in een digitale werkomgeving vanuit een grondig inzicht in de organisatie en dagelijkse werking van het technische eco-systeem waar hij deel van uitmaakt.
De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
vertrekt van een persoonlijk engagement en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten van zijn werk
is bewust van de maatschappelijke impact van digitale skills
De PBA elektronica-ICT is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
Is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en is hierbij op de hoogte van de nieuwste technologische trends & evoluties.

Leerinhoud

Zakelijk schrijven
Sociaal, ethische en juridische aspecten van digitale evoluties
Een gastlezing samenvatten
Zelfreflectie
Curriculum Vitae (CV)
Motivatiebrief
Sollicitatietraining
Kennis & vaardigheden op begrijpelijke wijze overdragen aan derden
Uitstippelen van een eigen leertraject
Overzicht van de carrièremogelijkheden aan de hand van gastsprekers

Verplicht volgen van:

- Gastlessen (on campus)
- Hackaton (off campus)
- AP jobbeurs (on campus)
- Een andere technische beurs / conferentie / workshop (off campus): zelf te kiezen
- Solllicitatietraining (on campus)
- Een andere extra sollicitatieactiviteit (off campus), zelf te kiezen
- Actieve deelname in een maatschappelijk project, minimum 8u rond digitalisering en inclusie (off campus)
- Bedrijfsbezoek ism met Agoria (off campus)
- Digitaal leertraject op LinkedLearning

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00De student maakt een digitale portfolio van alle opdrachten te vinden in de leerinhoud.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op het deelexamen PORTFOLIO gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.