Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Data networks33994/3100/2324/1/30
Studiegids

Data networks

33994/3100/2324/1/30
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Horsmans Serge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je leert aan de hand van het OSI-model de werking van protocollen, kabels en netwerkapparatuur. Je past  deze kennis toe bij het configureren en opzetten van een klein netwerk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Verklaart de invloed van netwerkmodellen in het tot stand komen van datacommunicatie
Verklaart de werking en functie van de toestellen die gebruikt worden in kleine datanetwerken
Verklaart de werking en functie van de belangrijkste protocollen en services in datanetwerken
Motiveert de werking van protocollen aan de hand van veel gebruikte netwerktools
Legt de werking uit van IP adressering- en naamschema's
Verklaart de invloed van netwerkmodellen in het tot stand komen van datacommunicatie
Verklaart de werking en functie van de toestellen die gebruikt worden in kleine datanetwerken
Verklaart de werking en functie van de belangrijkste protocollen en services in datanetwerken
Legt de werking uit van IP adressering- en naamschema's
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Geeft de IPv4 en IPv6 adres schema's aan de hand van gegeven vereisten
Gebruikt commando's voor basis router en switch configuraties
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Gebruikt netwerksimulatietools om kleine datanetwerken te simuleren
Construeert een klein datanetwerk aan de hand van de gegeven vereisten
Spoort fouten op in kleine datanetwerken en lost deze op
Gebruikt netwerkanalysetools om de werking van kleine netwerken te controleren
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Gebruikt netwerkanalysetools om de werking van kleine netwerken te controleren
Spoort fouten op in kleine datanetwerken en lost deze op
Gebruikt netwerkanalysetools om de werking van kleine netwerken te controleren
Gebruikt netwerksimulatietools om kleine datanetwerken te simuleren
Spoort fouten op in kleine datanetwerken en lost deze op

Leerinhoud

 • OSI en TCP/IP modellen
 • Configureren en testen van basisnetwerken
 • Ethernet
 • Network Layer
 • Transport Layer
 • Application Layer
 • IP-adressering
 • Subnetten van netwerken
 • Netwerkprotocollen
 • Configureren van netwerkbesturingssystemen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal, gesloten boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Digitaal, casus, gesloten boek.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Digitaal, casus, gesloten boek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal, gesloten boek.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitaal, casus, gesloten boek.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen,
kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.

 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. 
Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. 
Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluaite, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. 
Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. 
Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. 
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.


Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.