Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Programming principles33959/3100/2324/1/04
Studiegids

Programming principles

33959/3100/2324/1/04
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dams Tim
Andere co-titularis(sen): Van Camp Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit vak gaan we letterlijk 'leren programmeren', waarbij we snel zullen zien dat vooral een heldere en logische kijk op het geheel essentieel is, niet zo zeer het beheersen van de programmeersyntax. Ieder computerprogramma, hoe complex ook, is terug te brengen tot een aantal elementaire programmeeraspecten. Het zijn deze zaken die we zullen leren beheersen. We leren hierbij C# als programmeertaal om console-applicaties te maken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Hanteert begrippen zoals variabelen, datatypen, declaraties, operatoren, expressies, statements, type-conversie
Ontwikkelt klassen en hanteert daarbij de juiste beperkingen en declaraties van attributen.
Respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules).
Maakt gebruik van selectie- en iteratiestructuren.
Maakt gebruik van diverse soorten arrays.
Kiest het juiste array type al naar gelang de situatie.
Spoort fouten op aan de hand van debugging tools.
Stelt de juiste methodesignaturen op.
Schrijft aanpasbare, leesbare en uitbreidbare code.
Maakt gebruik van bibliotheken.

Leerinhoud

 • Werken met een IDE
 • Variabelen en datatypes
 • Strings
 • Beslissingen
 • Loops
 • Methoden
 • Arrays

Studiematerialen (lijst)

Zie Scherp Scherper - 2e editieVerplicht€ 65,00
 • Auteur: Tim Dams

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen84,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken15,00digitaal, gesloten boek
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00digitaal, gesloten boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks65,00digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00digitaal, gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks65,00digitaal

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen,
kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 •  Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.

 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. 
Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. 
Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluaite, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. 
Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. 
Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. 
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.


Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.