Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Communication29042/3100/2324/1/54
Studiegids

Communication

29042/3100/2324/1/54
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Eyken Koen
Andere co-titularis(sen): Binnemans Charlotte
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Soft skills en communicatie worden steeds belangrijker in het bedrijfsleven. De Engelse taal komt ook terug in websites, boeken, cursussen en op de werkvloer. De studenten leren omgaan met de meest voorkomende vormen van mondelinge en schriftelijke communicatie die ze in de (internationale) context later zullen tegenkomen . Ze zullen zelf o.a. Engelstalige vergaderingen houden en daar een verslag van maken, telefoongesprekken voeren, hun mening verdedigen en via brainstorming aan nieuwe ideeën komen, ...

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
EN-B2/C1: Schrijft samenhangende teksten over onderwerpen die vertrouwd zijn of van zakelijk belang zijn
EN-B2/C1: Voert een zakelijk telefoongesprek
EN-B2/C1: Herkent onderdelen van vergaderingen en gebruikt deze zelf als structuur
EN-B2/C1:Drukt zich vloeiend en spontaan uit zonder nadrukkelijk naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Gebruikt de taal flexibel en effectief voor professionele doeleinden.
EN-B2/C1: Problemen tijdens vergaderingen opmerken en gepaste aanpassingen doorvoeren.
EN-B2/C1: Voert samenhangende gesprekken over zakelijke en persoonlijke onderwerpen
EN-B2/C1: Presenteert zonder hulpmiddelen over IT-onderwerp
EN-B2/C1: Stelt voor en verdedigt idee via een elevator pitch
EN-B2/C1: Evalueert verschillen in gedrag en vergaderingen in een internationale context

Leerinhoud

 • Internationale vergaderingen en culturele verschillen
 • Presentatietechnieken en lichaamstaal
 • Professioneel schrijven & zakelijk e-mailen
 • Zakelijke telefoongesprekken
 • Elevator pitch
 • ...

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software..

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00Mondelinge opdrachten (elevator pitch, telefoongesprek,...) . Studenten moeten tijdens de evaluatiemomenten aanwezig zijn in de les.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Schriftelijke test waar verschillende onderwerpen van de cursus aan bod komen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Mondelinge test (elevator pitch, telephone conversation,...)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Schriftelijke test (e-mail, meeting minutes,...)

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen,
kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.

 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. 
Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. 
Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluaite, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. 
Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. 
Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. 
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.