Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Microcontrollers26539/3100/2324/1/21
Studiegids

Microcontrollers

26539/3100/2324/1/21
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanhulle Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Met behulp van de Arduino development board wordt de werking van een microcontroller uitgelegd.
Het Arduino development board voorziet de nodige hardware en software om snel een embedded applicatie te maken.
De meest voorkomende microcontroller op het Arduino development board is van de AVR familie, aan de hand van deze wordt de interne werking van een microcontroller uitgelegd.

De Arduino software libraries zijn gebouwd op de C/C++ programmeertalen, het gebruik van deze talen voor embedded applicaties komt ook aan bod.

Naar het eind toe van de cursus volgt nog een introductie op een andere, veel krachtiger, 32-bits microcontroller familie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Begrijpt de taak en het gedrag van seriële communicatie
Legt de taak en het gedrag van geheugens in microcontrollers uit
Legt de taak en het gedrag van IO-systemen uit
Schetst de opbouw en werking van een microprocessor
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Past digitale signaalverwerking toe met microcontrollers
Past bitoperaties toe.
Creëert embedded software bibliotheken
Creëert interrupt gedreven microcontroller toepassingen
Creëert microcontroller toepassingen
Creëert microcontroller toepassingen met draadloze communicatie
Creëert timer gestuurde microcontroller toepassingen
Integreert actuators in een microcontrollertoepassing.
Integreert sensors in een microcontrollertoepassing.
Ontwikkelt digitale signaalverwerking toepassingen met een microcontroller

Leerinhoud

 • Uitdiepen van het Arduino hardware & software platform   (vervolg op Arduino Programming)
 • Bootloaders
 • Embedded systeem design
 • Verwerken van analoge sensor data
 • 8-bit AVR architectuur en instructieset
 • Bit operaties
 • Register manipulaties
 • MCU I/O operaties
 • MCU Timers & comparator
 • MCU power safe modes
 • System clock
 • Introductie tot 32-bit MCU's

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal examen, gesloten boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00Casus, digitaal examen, mondelinge nabeschouwing, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Casus, digitaal examen, mondelinge nabeschouwing, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal examen, gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Casus, digitaal examen, mondelinge nabeschouwing, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op "vaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen, 
kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.

 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. 
Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. 
Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluaite, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. 
Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. 
Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. 
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.