Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Web frameworks35089/3100/2324/1/12
Studiegids

Web frameworks

35089/3100/2324/1/12
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mariƫn Sven
Andere co-titularis(sen): Michiels Kristof, Similon Andie, Van Battel Sam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Verder bouwend op Web Technology en Web Programming wordt nu stap voor stap een MEAN stack web applicatie ontwikkeld op basis van moderne client-side Web en styling frameworks in combinatie met de populaire Node/Express/MongoDB/Nest.js producten als server-side componenten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Begrijpt de werking van een NoSQL database
Begrijpt de werking van de MEAN stack
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwikkelt een MongoDB database voor een web applicatie
Ontwikkelt een NodeJS web applicatie
Ontwikkelt een volledige MEAN applicatie
Ontwikkelt een web user interface met Angular en Bootstrap
Ontwikkelt een web user interface en maakt gebruik van een recent styling framework

Leerinhoud

  • Angular
  • Front-end styling framework
  • NodeJS
  • Express
  • MongoDB
  • NestJS

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Digitale evaluatie, open en gesloten vragen
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00Digitale evaluatie, casus
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Digitale evaluatie, open en gesloten vragen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00Digitale evaluatie, casus