Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
DevOps26776/3100/2324/1/28
Studiegids

DevOps

26776/3100/2324/1/28
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
  Afstudeerrichting:
  • Artificiële Intelligentie
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de toegepaste informatica als DevOps
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peetermans Wouter
Andere co-titularis(sen): Van Hansewijck Dries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

DevOps is een revolutionaire nieuwe aanpak en methodologie in de manier waarop software ontwikkeld wordt. Het is een grote cultuurverandering waarbij er een gezamenlijke verantwoordelijkheid gecreëerd wordt tussen de Developper (Dev) en IT Operations ( Ops). Ze moeten nu als een team samenwerken in plaats van zoals vroeger waarbij ze tegengestelde belangen hadden en elkaar de verantwoordelijkheid doorschoven. Anders gezegd : Dev’s zijn bv mee-verantwoordelijk dat hun software compatibel zijn met de infra waar het op moet draaien.

Bovendien worden veel stukken van het ontwikkelingsproces zoals deployment, testing en monitoring sterk geautomatiseerd. Het resultaat is dat er meer agile gewerkt kan worden en een product sneller kan ontwikkeld worden. Waar vroeger een software-product release-cyclussen van 3 tot 6 maanden kon hebben, zijn er vandaag de dag organisaties die continue ontwikkelingen uitrollen en die op korte termijn in productie zetten. Devops is dan ook essentieel om onze digitale wereld draaiende te houden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Zet een software delivery pipeline op.
Begrijpt de verschillen tussen de stages in de software deployement pipeline.
Navigeert zich in de DevOps wereld en anticipeert mogelijke evolutie
Tekent een software deployement pipeline uit.
Beschrijft de staat van een IT infrastructuur en reproduceert deze automatisch.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Zet een software delivery pipeline op.
Genereert feedback vanuit het software ontwikkelingsproces naar de developer toe.
Beschrijft de staat van een IT infrastructuur en reproduceert deze automatisch.
De PBA elektronica-ICT houdt elektronische en/of ICT-systemen operationeel en neemt initiatieven om technische problemen op te lossen.
Voorziet transparantie doorheen de software delivery pipeline.
Stelt verbeteringen voor aan de hand van verzamelde metrics.
Houdt toezicht op een applicatie en verzameld kritieke metrics.
Zet een software delivery pipeline op.

Leerinhoud

 • Filosofie: you build it = you run it
 • Git strategieën
 • Containers
 • Container orchestration
 • Wat is CI/CD
 • CI/CD pipelines
 • Logging en monitoring

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Digitale evaluatie : casus
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Digitale evaluatie : casus
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00Digitale en mondelinge evaluatie : casus

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen, 
kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.

 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. 
Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. 
Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluaite, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. 
Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. 
Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. 
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.