Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Digital signal processing35126/3100/2324/1/09
Studiegids

Digital signal processing

35126/3100/2324/1/09
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Houtven Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Stel dat je een analoog-digitaal convertor gebruikt om gegevens uit de “echte wereld” te verwerven. Deze gegevens kunnen signalen zijn zoals geluidsgolven, uitlezingen afkomstig van sensoren, … Eens deze ingeladen zijn hoe moet het dan verder?
Wel Digital Signal Processing biedt je een antwoord op deze vraag. Hoe? Via digitaal signaalverwerking verkrijg je inzicht in de technieken en algoritmen die gebruikt worden om signalen te manipuleren nadat ze omgezet zijn in digitale vorm. Via het gebruik van digitale filters proberen we onder andere spraaksignalen te manipuleren en/of af te scheiden van andere geluidsvormen.
Om dit doel te verwezenlijken maken we gebruik van software dat het ons mogelijk maakt via computer signalen zichtbaar te maken en te analyseren in zowel het tijds- als het frequentiedomein. Eens het resultaat goed is proberen we het praktisch te realiseren.  Als voorbereiding naar Machine Learning bespreken we ook het gebruik van matrices en een aantal statistische begrippen in verband met signaalverwerking.

Digitaal signal processing bereidt je voor op Software Definded Radio en biedt achtergrondkennis naar machine learning toe

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Past een signaal processingstechniek toe gebaseerd op het opsplitsen van een digitaal signaal in eenvoudiger componenten en het toepassen van superpositie
Past statistiek toe op digitale signalen en hun processen die ze genereren
Past convolutie toe
Scheidt signalen aan de hand van een digitaal filter
Maakt gebruik van matrices.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Gebruikt specifieke software om signalen zichtbaar te maken in het tijdsdomein en het frequentiedomein.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Schrijft code voor de verwerking van een digitaal signaal
Stuurt een motor aan met een controllerbord

Leerinhoud

 • Statistiek en kansberekening als hulpmiddel om de eigenschappen van signalen en de processen die ze genereren te achterhalen
 • Matrices
 • Lineaire systemen
 • Convolutie
 • Digitale Filters
 • Software voor signaalprocessing
 • Programmeren van een controllerbord in functie van signaalverwerking en generatie van signalen
 • Aansturen motor met controllerbord

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt  studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00casus: momentopname op examen, digitaal en mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00casus: momentopname op examen, digitaal en mondeling
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00digitaal werkstuk: permanent uitgesteld, digitaal

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op "Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EXAMEN

Als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :


 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van het (deel)examen.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalexamentezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.