Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
PCB design37196/3100/2324/1/64
Studiegids

PCB design

37196/3100/2324/1/64
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Luyts Maarten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Hier leer je om vanuit een elektrisch schema een werkende schakeling te bekomen. In dit deel komen minder complexe schakelingen aan bod. Complexe toepassingen zullen in het advanced PCB- gedeelte behandeld worden.

Je zal het van het schema een PCB moeten ontwerpen.

Deze PCB zal je dan ook maken en bestukken via de meest geschikte soldeertechniek.

Nadien zal je via metingen nagaan of je ontwerp correct werkt.

Het is de bedoeling dat je naast het vervaardigen van een PCB ook de meest gebruikte soldeertechnieken leert kennen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Begrijpt de guidelines voor een kwaliteitsvol ontwerp van een elektronische schakeling.
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Ontwerpt een PCB aan de hand van de guidelines met behulp van een softwarepakket
Interpreteert datasheets.
Past de regels voor het correct ontwerp van een PCB toe
Gebruikt de correcte werkwijze voor het ontwerp van een elektronische schakeling
Kiest de juiste component die nodig zijn voor het ontwerp van een elektronische schakeling
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Optimaliseert het ontwerp aan de hand van een PCB-ontwerp.
Ontwerpt vanuit de opdracht een elektronische schakeling die aan alle kwaliteitseisen voldoet.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Assembleert een elektronische schakeling, gebruikmakend van de geschikte assemblagemethode en apparatuur.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Test een geassembleerde schakeling op de correcte werking.
Voert metingen uit om na te gaan of de geassembleerde schakeling voldoet aan de vooropgestelde kwaliteitseisen van bepaalde parameters.

Leerinhoud

 • Software voor het ontwerp van een PCB
 • Gebruik en berekening van koelelementen
 • Ontwerp van een PCB voor eenvoudige elektronische schakelingen
 • Fabricage van een eenvoudige PCB
 • Assemblagetechnieken
 • Testen van een schakeling
 • Casestudies


Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.
 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00digitaal en mondeling
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)80,00digitaal en mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00digitaal en mondeling

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op "Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen, 
kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.

 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. 
Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. 
Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluaite, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. 
Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. 
Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. 
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.