Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
3D game programming36937/3100/2324/1/85
Studiegids

3D game programming

36937/3100/2324/1/85
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Mixed reality
  • Uitdovend Mixed Reality
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • Mixed reality
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Tom
Andere co-titularis(sen): Van Battel Sam
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel ga je aan de slag met de unity game engine en leer je de 3D-toepassingen ontwikkelen. Deze 3D-toepassingen gaan van games tot interactieve VR applicaties. Je importeert 3D modellen, ontwikkelt animaties en interactiviteit en voegt belichting en geluid en materials toe. Je leert werken met verschillende camera perscpectieven, de physics engine. Ook leer je hoe je scripts schrijft in Unity.
Met de ervaring die je opdoet ontwikkel je een 3D project in Unity.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Verzamelt informatie over het project.
Presenteert zijn 3D applicatie.
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Stel de vereisten voor een 3D applicatie op.
Begrijpt de principes 3D programming.
Begrijpt Unity.
Optimaliseert software in functie van verbeteringen in de architectuur van een systeem.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Ontwikkelt een 3D applicatie met Unity.
Beschrijft en analyseert de verschillende parameters die van toepassing zijn op een 3D applicatie.
Gebruikt en kent een specifieke game software bibliotheek.
Begrijpt en illustreert componenten, opbouw en werking van een 3D software-applicatie.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Presenteert zijn 3D applicatie.

Leerinhoud

1. Unity theorie:

 • Introductie in 3D game programming en 3D
 • 3D ruimte
 • Materials & lighting
 • Audio
 • Camera
 • Deployment
 • Physics
 • Player Control
 • User Interface in Unity
 • Animaties

2. Unity Project

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht70,00meer toelichting op digitap en in een kickoff sessie
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht70,00meer toelichting op digitap en in een kickoff sessie
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op "Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
Deelname aan de tweede examenkans van Projectopdracht is NIET mogelijk ( er wordt een 0 gegegeven) indien de student tijdens het academiejaar 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig was op semesterbasis.


AFWEZIG OP (DEEL)EXAMEN


Als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :


 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van het (deel)examen.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalexamentezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.