Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Digital fundamentals33961/3100/2324/1/72
Studiegids

Digital fundamentals

33961/3100/2324/1/72
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Grieken Geert
Andere co-titularis(sen): Mertens Rob
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit vak omvat de basisbouwstenen van de digitale systemen, combinatorisch & sequentieel.

We bestuderen wat digitale gegevens zijn en hoe we die kunnen voorstellen en bewerken. We bestuderen verschillende talstelsels, digitale bewerkingen en verdiepen ons in de booleaanse algebra om de logische basisfuncties te leren kennen en te vereenvoudigen.
Op basis van die basisfuncties bouwen we concrete combinatorische systemen op zoals comparators, multiplexers, adders, encoders, decoders, …

We ontwerpen sequentiële schakelingen vertrekkend van flip flops. Hierin zien we registers en tellers.

In het labo gaan we de verschillende logische schakelingen uit de theorie bouwen in simulatiesoftware. Vertrekkende vanuit de logische basisschakelingen zullen we meer uitgebreide systemen opbouwen, analyseren en simuleren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Begrijpt de werking van latches en flip-flops
Begrijpt hoe telschakelingen zijn opgebouwd en waarvoor ze gebruikt worden
begrijpt de werking van logische poorten
begrijpt de opbouw en werking van combinatorische schakelingen
begrijpt hoe talstelsels zijn opgebouwd en waarvoor ze gebruikt worden
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
gebruikt de logische poorten om combinatorische schakelingen op te bouwen in simulatie
kent de werking en gebruikt de analysetools uit de simulatiesoftware
gebruikt de logische poorten en flipflops om sequentiële schakelingen op te bouwen
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
bouwt met behulp van combinatorische logica digitale schakelingen op
stelt digitale systemen samen, bestaande uit combinatorische en sequentiële elementen
simuleert digitale schakelingen
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
vereenvoudigt logische schakelingen op een gestructureerde wijze
verifieert de correcte werking van schakelingen via simulatie
optimaliseert een digitale logische schakeling

Leerinhoud

Theorie:

 • Binaire logica & basisfuncties
 • Vereenvoudiging van logische functies
 • Talstelsels & binaire bewerkingen
 • Combinatorische systemen
 • Latches, flipflops, tellers, timers & registers

Labo:

 • Logische poorten
 • Analyse mogelijkheden
 • Combinatorische logica
 • Sequentiële logica
 • Digitaal systeemontwerp

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Theorie wordt via afstandsonderwijs aangeboden en moet de student zelfstandig inplannen. Wekelijks wordt er een interactief vragenuurtje geroosterd.
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00open en gesloten vragen, digitaal
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00casus, digitaal
Digitale schakeling te ontwerpen op de simulatiesoftware
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00casus, digitaal
Tijdens het academiejaar zijn er twee vaardigheidstoetsen die telkens voor 10% van het totaal meetellen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00open en gesloten vragen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00casus, digitaal
Digitale schakeling te ontwerpen op de simulatiesoftware

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen,
kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.

 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. 
Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. 
Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluaite, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. 
Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. 
Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. 
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.


Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.