Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
IoT experiments33963/3100/2324/1/43
Studiegids

IoT experiments

33963/3100/2324/1/43
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Houtven Patrick
Andere co-titularis(sen): Luyts Maarten, Van Acker Nick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Internet of Things is een breed domein. In het kort is het alledaagse zaken voorzien van een of andere vorm van intelligentie. Door een reeks van korte experimenten toetsen we de verschillende aspecten van dit domein af. Tot het ontwerpen van een thing, het enige vorm van intelligentie geven en het produceren hiervan.

Een thing of een smart object bestaat uit een embedded systeem met draadloze capaciteiten die fysieke eigenschappen gaat omzetten tot elektrische signalen m.b.v. sensoren en actuatoren. Om de werking hiervan te kunnen begrijpen zullen er enkele basisprincipes van elektriciteit en elektronica worden aangeleerd. Na de opbouw van dit Smart Object versturen en ontvangen we de nodige data naar het internet via een low power netwerking technologie. Zodra dit gebeurt kunnen we data afkomstig van de sensor visualiseren via een interface. Als laatste ontwerpen we een behuizing voor de Smart Object en 3D printen of laser cutten we dit in het fablab.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Beschrijft een elektronisch en embedded systeem.
Leest eenvoudige elektrische/elektronische schema’s.
Verklaart de geziene grootheden en de werkingen van elektrische componenten.
Maakt gebruik van de gepaste metrische prefixen en de engineering notatie om een hoeveelheid van een elektrische grootheid aan te duiden.
Beschrijft de eigenschappen van de gebruikte netwerktechnologieën
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Simuleert een elektrische/elektronische schakeling.
Selecteert een mogelijke behuizing voor de schakeling.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwerpt een simpele behuizing met behulp van een CAD software pakken
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Bouwt een systeem op basis van schema’s.
Voorziet een elektrisch systeem van energie.
Configureert een GUI pakket voor visualiseren van sensor data.
Produceert een simpele behuizing mbv een 3d printer en of laser cutter.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Interpreteert meetresultaten.
Voert spanning -en stroommetingen uit met een multimeter.
Meet spanningsvormen in functie van de tijd op.

Leerinhoud

 • Introductie elektriciteit/elektronica
 • Introductie low power netwerktechnologieën
 • Configureren van GUIs voor IoT

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Theorie wordt via afstandsonderwijs aangeboden en moet de student zelfstandig inplannen.
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00Werkstuk (opdracht, groepsopdracht), open en gesloten vragen, permanent uitgesteld, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Werkstuk (opdracht), open en gesloten vragen, permanent uitgesteld, digitaal
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op "PROJECTOPDRACHT" gegeven indien de student 2 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen,
kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.

 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. 
Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. 
Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluaite, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. 
Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. 
Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. 
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.


Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.