Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Web programming33996/3100/2324/1/01
Studiegids

Web programming

33996/3100/2324/1/01
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Tom
Andere co-titularis(sen): De Vos Jeroen, Van Battel Sam, Verhulst David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het eerste deel bouw je webapplicaties en gebruik je JavaScript als client-side scripting taal. In het tweede deel ontwerpen we web applicaties met JavaScript als server-side scripting code en maken we een verbinding met een MySQL database.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Verklaart de werking van server-side scripting
Verklaart de werking van client-side scripting
Legt een bestaand softwareprogramma in een hogere programmeertaal uit
Verklaart de uitvoer van stuk code
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Realiseert een softwareprogramma in een webomgeving
Hanteert de syntax en grammatica van javascript
Hanteert een integrated development environment (IDE)
Realiseert een gestructureerd programma
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Realiseert een gestructureerd programma
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Hanteert een integrated development environment (IDE)

Leerinhoud

 • Syntax en werken met IDE
 • Variabelen en types
 • Strings
 • Beslissingen, loops
 • Functies en arrow functies
 • Arrays
 • Objecten
 • Klassen
 • Node.js introductie
 • Node.js basis scripts
 • Node modules en npm
 • Express web server
 • Werken met MySQL

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00open en gesloten vragen: digitaal, gesloten boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00casus, digitaal, open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00open en gesloten vragen, digitaal, gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00casus digitaal, open boek