Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Cyber security33971/3100/2324/1/24
Studiegids

Cyber security

33971/3100/2324/1/24
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de toegepaste informatica als Cyber security
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dams Tim
Andere co-titularis(sen): Guldentops Jan, Waeyaert Dimitri
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Hoe veilig ben je op het internet? Hoe gaan hackers te werk? Hoe eenvoudig is een draadloos netwerk te kraken? Waarom kan ik versleutelde bestanden niet lezen? Hoe word ik schandalig rijk in het illegale circuit? Buiten deze laatste vraag zullen we al deze vragen behandelen tijdens de gevarieerde lessen rond information security: we doen workshops, leren werken met tools in het Kali OS, krijgen professionele white-hat hackers op bezoek, etc.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
voert eenvoudige security audits uit
begrijpt de gevaren van een draadloos netwerk
Analyseert een bedraad of draadloos netwerk vanuit een veiligheidsstandpunt
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
begrijpt de cryptografische basisprincipes
kent de 3 basisprincipes van netwerk en informatiebeveiliging
Analyseert een bedraad of draadloos netwerk vanuit een veiligheidsstandpunt
begrijpt de gevaren van een draadloos netwerk
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
automatiseert security tools
Hanteert bestaande beveilingsanalyse tools
integreert security tools
voert eenvoudige security audits uit
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
integreert security tools
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
automatiseert security tools
verbetert systemen op beveiligingsniveau om beter bescherm te zijn tegen malafide gebruikers
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Hanteert bestaande beveilingsanalyse tools
handelt etisch bij een security audit
De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
handelt etisch bij een security audit
Kent de Europese privacy wetgeving (GDPR), zijn eigen privacyrechten en kan deze uitoefenen.

Leerinhoud

 • Overzicht netwerkbeveiligingsmethodes
 • Intrusion detection systemen, firewalls en honeypots
 • Cryptografische concepten en Certificaten
 • Draadloze beveiliging
 • Social Engineering
 • Hardware security
 • Practical privacy (Europese privacywetgeving (AVG/GDPR))

Studiematerialen (lijst)

CyberboswachtersAanbevolen€ 24,99
 • Auteur: Tim Dams

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00digitaal ("theorie")
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00casus: digitaal ("weetjes")
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00digitaal ("theorie")
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00casus digitaal ("weetjes")
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00casus, digitaal ("labo")

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op beide deelexamens "PROJECTOPDRACHT" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
Deelname aan de tweede examenkans van Projectopdracht is NIET mogelijk (student krijgt een 0) indien de hij/zij tijdens het academiejaar 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig was op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen,
kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.

 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. 
Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. 
Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluaite, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. 
Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. 
Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. 
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.


Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.