Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Linux services33973/3100/2324/1/92
Studiegids

Linux services

33973/3100/2324/1/92
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektronica-ICT als Linux services
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanhulle Geert
Andere co-titularis(sen): Luyts Maarten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Nadat we in het opleidingsonderdeel 'Linux' reeds dit operating systeem leerden kennen, bouwen we bij 'Linux services' hierop verder. We bekijken, installeren en testen diverse belangrijke software diensten, en we doen dit op bekende linux distributies met hun specifieke package managers.

Ook andere concepten uit het opleidingsonderdeel 'Linux' diepen we verder uit, zo modifiëren we zelf de opstartprocedure, creëen we zelf een file systeem op een blanco disk en gaan zelf aanpassingen doen aan de kernel. Tenslotte gaan we ook in onze kennis van de scripting bash een stapje verder.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Configureert en installeert applicaties op een Linux systeem
Hanteert automatisatie scripts
Beheert een Linux systeem m.b.v geavanceerde scripts
Configureert en installeert filesystemen
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Documenteert incidenten, problemen en oplossing
Voegt eigen aanpassingen toe aan de opstartprocedure van een Linux systeem

Leerinhoud

 • Systeem diensten
 • Configuratie en Software-beheer
 • Centrale linux diensten en hun configuratie
 • File systemen uitgediept
 • Boot instellingen
 • Opstart software
 • Linux firewall
 • Logging

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Casus, digitaal examen, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Casus, digitaal examen, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio40,00Logboek, Verslag.

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op beide deelexamens "Portfolio" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

 

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen, 

kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.

 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. 
Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. 
Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluaite, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. 
Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. 
Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. 
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.


Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.