Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Arduino programming33975/3100/2324/1/63
Studiegids

Arduino programming

33975/3100/2324/1/63
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Merode Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Arduino is een open-source-computerplatform bedoeld om microcontrollers toegankelijker te maken voor wie er pas mee start. Deze cursus is dan ook de ideale voorbereiding op het vak Microcontrollers in het 2de jaar. Met zo'n Arduino kunnen we allerlei zaken meten, zoals drukknoppen, temperatuur, licht etc, en allerlei zaken aansturen, zoals LED's, displays, actuatoren of motoren, etc.

Aan de hand van het Arduino platform leren we zo enerzijds werken met diverse hardware onderdelen en anderzijds programmeren in de fundamentele programmeertaal "C++".

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Begrijpt de geheugenopbouw van een Arduino
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Hanteert de syntax en grammatica van de programmeertaal C
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Schrijft een applicatie voor de Arduino in de programmeertaal C
Gebruikt pointers in de programmeertaal C
Werkt met de GPIOs van de Arduino m.b.v. de Arduino specifieke C functies
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Gebruikt en schrijft zelf libraries voor de Arduino
Voorziet de nodige schakelingen voor het aansturen van actuators en uitlezen van sensors
De PBA elektronica-ICT installeert elektronische en/of ICT-systemen en stelt deze in bedrijf.
Onderscheidt de verschillende componenten van de Arduino IDE

Leerinhoud

Theorie:

 • Arduino hardware platform
 • Arduino IDE
 • Arduino Code
 • Arduino GPIO
 • Basisinstructies in C
 • Seriële Monitor
 • Interrupts
 • Libraries
 • Arduino memory
 • Arrays & char arrays
 • Strings in C++
 • "Serial read" & "Serial write"
 • Pointers in C/C++
 • AVR toolchain
 • Preprocessor commando's
 • Arduino OOP
 • Datacommunicatie met de Arduino
 • Sturen van zware lasten

Labo:

 • Arduino GPIO
 • Elektrisch gedrag van Arduino-schakelingen
 • Seriële Monitor & Interrupts
 • Rotary encoder & 7-segment display
 • EEPROM & "serial read" via de terminal
 • Afstandssensor & servomotor
 • Pointers
 • LCD & menustructuur
 • Bluetooth & AT-commando's

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00open en gesloten vragen, digitaal
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00casus, digitaal
Vaardigheidstoets om een digitale schakeling te ontwerpen op de Arduino.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00casus, digitaal
Tijdens het academiejaar zijn er twee vaardigheidstoetsen om een digitale schakeling te ontwerpen op de Arduino, die telkens voor 10% van het totaal meetellen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00open en gesloten vragen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00casus, digitaal
Vaardigheidstoets om een digitale schakeling te ontwerpen op de Arduino.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen, 

kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.

 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. 
Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. 
Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluaite, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. 
Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. 
Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. 
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.