Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Edge AI36989/3100/2324/1/10
Studiegids

Edge AI

36989/3100/2324/1/10
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Haddouchi Hassan
Andere co-titularis(sen): Vanhulle Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In de cursus EdgeA.I. behandelen we, na een introductie in de basis principes van A.I. en de verschillen tussen supervised, unsupervised en reinforcement learning, ook de fundamenten van 'deep learning'.Hiermee verwerven we de nodige basis.

EdgeA.I. focust zich in de eerste plaats 'Machine Learning' wat eveneens ook een onderdeel is van kunstmatige intelligentie. Het idee is hier dat computers zelf iets kunnen leren, doch dat kunnen ze slechts als we deze algoritmes van voldoende en correcte data voorzien. Een bespreking van de risico's van onvoldoende, onvolledige en inaccurate data is dus op z'n plaats, alsook een kijkje in de principes van data training en cross-validatie.

Uiteraard passen we al onze nieuwe kennis meteen toe in de praktijk! In een reeks uitdagende workshops schrijven we ook zelf code in python voor onze eigen Machine Learning toepassingen. Zo experimenteren we o.a. met tekstherkenning en beeldherkenning.

Zo komen we uiteindelijk tot Machine Learning Hardware, zoals de nieuwe TPU gebaseerde Single Board Computers en IoT platformen. Deze TPU SBC's is waar het uiteindelijk 'Edge A.I.' om draait: namelijk om Machine Learning te gaan doen op de plaats waar het IoT device zich bevindt en niet 'ergens in de cloud' zoals bij andere A.I. toepassingen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Begrijpt de basis principes van Edge A.I.
Begrijpt de fundamenten achter Machine Learning.
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Analyseert alle deel probleemstellingen van een Edge AI project.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwikkelt het ontwerp op een iteratieve manier en streeft naar een stabiele oplossing die voldoet aan de functioneel en technische vereisten.
Ontwikkelt het vermogen om een technisch-uitdagend project uit te voeren.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Evalueert op gepaste wijze de performantie van een algoritme.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Rapporteert op correcte wijze de resultaten van een ML analyse
Communiceert schriftelijk efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (media/spelling/grammatica/verslaggeving/rapportage/presentatie/briefwisseling)
Documenteert rekening houdend met de omgeving waarin de documentatie zal gebruikt worden. 
Communiceert mondeling efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren).
Documenteert de opvolging van probleemgevallen.
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen. 
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen. 
Communiceert mondeling efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren).
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Werkt constructief samen om collectieve resultaten te verwezenlijken
De PBA elektronica-ICT werkt plan- en projectmatig.
Hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.

Leerinhoud

belangrijkste aspecten van machine learning

 • Basis principes Machine Learning
 • Distributed Machine Learning
 • Beeldherkenning & tekstherkenning
 • Voorspelling
 • Classificeren

Vervolgens ook deze kennis gaan toepassen op een modern EdgeA.I. platform

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken.
Er worden faciliteiten geboden voor de installatie van de noodzakelijke software.

MATERIAAL:
De nodige TPU gebaseerde Edge A.I. Hardware wordt voorzien.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00Digitaal examen, gesloten boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks35,00Casus, digitaal examen, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00Digitaal examen, gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks35,00Casus, digitaal examen, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio30,00Logboek, Verslag.

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op "Portfolio" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EXAMEN

Als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :


 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van het (deel)examen.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalexamentezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.