Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
ICT architecture35091/3100/2324/1/80
Studiegids

ICT architecture

35091/3100/2324/1/80
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
  Afstudeerrichting:
  • Artificiële Intelligentie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Hansewijck Dries
Andere co-titularis(sen): Charleer Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In ICT/Software architectuur gaan we op zoek naar de fundamentele structuren die een softwaresysteem bepalen. In deze lessenreeks leren we keuzes maken, rekening houdend met de verschillende uitdagingen waarmee de Software Architect rekening moet houden: vereisten, stakeholders, kosten en complexiteit. We leren deze keuzes documenteren in diagrammen. We bekijken ook de geschiedenis en toekomst van software architectuur, met een focus op (public) cloud. We brengen het geleerde in de praktijk met een projectopdracht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Realiseert, op basis van een gegeven probleemstelling, een functionele analyse en architectuur.
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Geeft een overzicht van technologieën die gehanteerd worden in ICT projecten (State of The Art).
Beschrijft en analyseert de verschillende parameters die van toepassing zijn op software-architectuur.
Verklaart verschillende ICT architecturen en beschrijft hun eigenschappen en kenmerken.
Optimaliseert hardware en/of software in functie van verbeteringen in de algemene architectuur van een systeem of oplossing.
Begrijpt en illustreert componenten, opbouw en werking van een software-architectuur (Mobiele computers, PCs, Servers, netwerken).
Beschrijft de impact van het implementeren van een nieuwe toepassing op een bestaande architectuur.
Beschrijft technieken om performantie en prestaties te analyseren en problemen te beheren (operationeel, performantie, compatibiliteit, …).
Legt het verband tussen kritische componenten van een architectuur en de invloed van defecten of storingen op bedrijfsprocessen.
Bepaalt onderdelen van een architectuur op een kritische wijze met het oog op een reductie van mogelijke risico's.
Realiseert, op basis van een gegeven probleemstelling, een functionele analyse en architectuur.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Begrijpt en illustreert componenten, opbouw en werking van een software-architectuur (Mobiele computers, PCs, Servers, netwerken).
Beschrijft de impact van het implementeren van een nieuwe toepassing op een bestaande architectuur.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Optimaliseert hardware en/of software in functie van verbeteringen in de algemene architectuur van een systeem of oplossing.
De PBA elektronica-ICT houdt elektronische en/of ICT-systemen operationeel en neemt initiatieven om technische problemen op te lossen.
Beschrijft technieken om performantie en prestaties te analyseren en problemen te beheren (operationeel, performantie, compatibiliteit, …).
De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
Legt het verband tussen kritische componenten van een architectuur en de invloed van defecten of storingen op bedrijfsprocessen.
Bepaalt onderdelen van een architectuur op een kritische wijze met het oog op een reductie van mogelijke risico's.

Leerinhoud

 • Elementen van een software architectuur
 • Public Cloud: IaaS en PaaS
 • Software architectuur templates
 • Microservices
 • Taken en verantwoordelijkheden van de software architect
 • Risicobeheer binnen software architecturen
 • Architectuur diagrammen
 • Gebruik van Middleware, Midoffice en Enterprise Service Bus ( ESB ) 
 • Project waarin vertrekkende van een probleemstelling een nieuwe software architectuur wordt opgesteld

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitale evaluatie : casus
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitale evaluatie : casus
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00Digitale en mondelinge evaluatie : werkstuk en presentatie

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen, 
kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.

 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. 
Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. 
Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluaite, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. 
Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. 
Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. 
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.