Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Network security35097/3100/2324/1/90
Studiegids

Network security

35097/3100/2324/1/90
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Guldentops Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student leert in dit vak alles wat hij of zij moet weten over netwerk beveiligingstechnieken. De nadruk ligt zeer sterk op de verschillende types netwerken en hoe deze aangevallen (red team) en beveiligd (blue team) kunnen worden. In dit vak brengen we de basissen bij van beveiligingstechnieken als (next generation) firewalling, Quality-of-Service, DOS-preventie, gevorderde VPN’s, SDWAN, portsecurity, toegepaste encryptie en certificaten, veilig telewerken, fysieke beveiligingen van netwerken, wiretapping en SIEM.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Kent de basisconcepten van algemene netwerkbeveiliging.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Kan Virtual Private Networks conceptualiseren, opzetten, beheren,debuggen en beheren.
Kan werken met ( Next Generation ) firewalls en IDS/IPS.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Kan de kwetsbaarheden van een netwerk testen met audittechnieken en vulnerability assessment.
De PBA elektronica-ICT houdt elektronische en/of ICT-systemen operationeel en neemt initiatieven om technische problemen op te lossen.
Begrijpt Zero Trust security concepten en kan ze toepassen.
Analyseert riskant netwerkverbeer met SIEM.
Beheerst gevorderde netwerktechnieken als SDWAN, overlay networking & Quality-of-services.

Leerinhoud

 • Algemene Netwerk Beveiliging
 • Internet beveiliging en beveiliging van routering
 • Zones, Segmentering en portsecurity
 • Fysieke beveiliging van netwerken
 • (Next generation) firewalling
 • Intrusion Detection Systems / Intrusion Prevention Systems
 • Denial-of-Service aanvallen en bescherming
 • Afluisteren (wiretapping) en analyse
 • Quality-of-service
 • Zero trust security concepten
 • Virtual Private Networks
 • Basis netwerk audit-technieken en vulnerability assessment
 • Updates en veilig netwerk management
 • Toegepaste (netwerk) encryptie technieken en certificaten
 • SIEM ( logging, threat analysis, analyse)
 • Netwerk audit technieken
 • Software Defined Wide Area Networks (SDWAN ) & Overlay netwerken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden. 

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Mondeling: open en gesloten vragen
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00casus: permanent uitgesteld, digitaal en mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Mondeling: open en gesloten vragen
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00casus: permanent uitgesteld, digitaal en mondeling
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00opdrachten: permanent uitgesteld, digitaal.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen, 
kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.

 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. 
Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. 
Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluaite, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. 
Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. 
Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. 
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.