Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Infrastructure as code35105/3100/2324/1/71
Studiegids

Infrastructure as code

35105/3100/2324/1/71
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Guldentops Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Infrastructure as code ( IaC) is het beheren, uitrollen van volledige ICT en datacenter infrastructuren op basis van computercode die automatisch alle aspecten kan aansturen, provisioneren en configureren.

Het idee is om vervelende menselijke configuratie en aanpassingen zoveel mogelijk te vervangen door automatische processen op basis van code. Op deze manier gaat alles sneller, correcter, dynamischer, eenvoudiger en is alles meer schaalbaar uit te rollen. En gezien dit in code geschreven is, heb je ook direct de nodige documentatie.

In dit vak leert de student theoretisch maar vooral op een praktische manier IaC toe te passen op alle onderdelen van ICT-, netwerk-, security-, systeem- en cloud-infrastructuur.

Door deze automatisatie wordt het makkelijker om grip te krijgen op bewegende, altijd veranderde doelstellingen zoals security. Infrastructuur wordt op deze manier ook sneller, correcte, dynamischer, eenvoudiger en schaalbaarder uitgerold.

Hoewel we een overzicht geven van alle verschillende frameworks en platformen, is dit vak grotendeels opgebouwd rond het open source ansible framework en laat de student kennismaken met de tools Tower en api's die infrastructure-as-code mogelijk maken.

Einddoel is dat de student elk eigen project met alle onderdelen als IaC-code kan beschrijven en volautomatisch uitrollen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Beschrijft de staat van een IT infrastructuur en reproduceert deze automatisch.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Gebruikt Infrastructure as Code (IaC ) methodieken om ICT-infrastructuur dynamischer, veiliger, gestructureerder, gedocumenteerd en schaalbaar uit te werken.  
Gebruikt Ansible als IaC-tool voor beheer, configureren en provisioneren van Linux & Windows systemen, netwerken, cloud, containers, security en andere externe diensten.  
Gebruikt Infrastructure as Code (IaC) om cloud agnostische ICT-oplossingen te bouwen.  
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Beschrijft de staat van een IT infrastructuur en reproduceert deze automatisch.

Leerinhoud

WAT IS INFRASTRUCTURE-AS-CODE (IAC )?

 • Wat is IaC ?
 • Wat zijn de voordelen ?
 • Welke technologieën en approaches zijn er beschikbaar ? len ?
 • Hoe werkt IaC ?
 • Hoe gebruik je IaC in je eigen dagelijkse IT-job ?
 • Hoe gebruik je IaC-technieken om agile, veiliger, gestructureerder, dynamischer, gedocumenteerd en schaalbaar te werken.
 • Hoe kan je IAC gebruiken om onafhankelijker kan zijn van leveranciers en platformen.
 • We passen dit toe door een cloud-agnostische infrastructuur op te bouwen.

  CREATIE VAN TEMPLATES EN AUTOMATISCHE BARE METAL INSTALLS
 • Praktische creatie van templates voor virtuele machines( ova )
 • Automatische installatie over netwerk (PXE) en installatie media

  ANSIBLE
 • De praktische en theoretische kennis om IaC-platform ansible te gebruiken voor :
 • systeembeheer en configuratie ( Linux & Windows )
 • networking
 • cloud en containers
 • aansturing van externe diensten zoals service providers, sdwan, dns, certificaten
 • security
 • automatisering van IT-processen

WEBAPI

 • Hoe kan je werken met externe configuratie webapi ?
 • Hoe kan je zelf een api opzetten om eigen toepassingen toegankelijk te maken als IaC?

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Open en gesloten vragen: mondeling
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Open en gesloten vragen: mondeling
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EXAMEN

Als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :


 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van het (deel)examen.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalexamentezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.