Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Single board computers35107/3100/2324/1/42
Studiegids

Single board computers

35107/3100/2324/1/42
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanhulle Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Single Board Computers hebben enorm aan populariteit gewonnen sinds de introductie van low-cost en/of open source producten zoals de Raspberry-Pi, de BeagleBone Black, de Rock64, Odroid and nog vele andere.

Dank zij deze evolutie zijn Single Board Computers niet langer de dure industriële -moeilijk toegankelijke- ontwikkelplatformen van voorheen maar gemakkelijke generieke overal inzetbare intelligente bordjes geworden. Ze vormen hiermee ook de ideale leerplatformen om op een dieper niveau te begrijpen hoe zo'n Single Board Computer nu juist in elkaar steekt.

Uiteraard ligt er hierbij een specifiek accent op de werking van hun GPIO connector waardoor interacties met fysieke objecten mogelijk worden. De kracht van zo'n kleine SBC zit natuurlijk vooral in het feit dat deze het mogelijk maakt sensoren en actuatoren verbonden met de GPIO direct te koppelen met applicaties op het internet, wat in deze cursus ook uitgebreid aan bod zal komen.

Maar ook het belang van en de problemen met de Operating Systemen die er op draaien worden onder de loep genomen. Zo kijken we onder de motorkap hoe Device-Drivers nu specifiek met hardware onderdelen van zo'n SBC gaan interageren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Schetst de opbouw en werking van een Single Board Computer
Onderscheidt SBC's van andere CPU gestuurde schakelingen
Selecteert de juiste technologie voor het uitwerken van een SBC applicatie.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Leest GPIOs van een SBC m.b.v. libraries en zelf geschreven code.
Stuurt GPIOs van een SBC aan m.b.v. libraries en zelf geschreven code.
Voorziet de nodige schakelingen voor het aansturen van actuators en uitlezen van sensors
Stuurt en leest de GPIO van een SBC vanop het Internet
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Compileert, installeert en gebruikt bestaande applicaties van een SBC
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Documenteert de op een Single Board Computer ontwikkelde applicaties

Leerinhoud

 • SBC Hardware
 • SBC Operating Systems
 • SBC GPIO interfacing
 • SBC I2C & SPI interfacing
 • SBC Device Tree's

 • Web-communicatie
 • Lightweight IoT protocollen

 • C/C++ voor SBC's
 • Build Systems voor SBC's

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Single Board Computer kit
Zelf aan te kopen

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Digitaal examen, gesloten boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks45,00Casus, digitaal examen, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Digitaal examen, gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks45,00Casus, digitaal examen, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio30,00Logboek, Verslag. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit gedeelte. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode.

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op "Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EXAMEN

Als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :


 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van het (deel)examen.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalexamentezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.