Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Business development35120/3100/2324/1/96
Studiegids

Business development

35120/3100/2324/1/96
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Startup
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • Startup
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Massart Mathias
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Business Development is het tweede deel van de minor Start-up waarin de student leert hoe men een onderneming kan opstarten. Voorafgaand hebben studenten tijdens het opleidingsonderdeel Ideation één of meerdere ideeën onderzocht en de markt geëxploreerd. In kader van dit opleidingsonderdeel gaan ze hierop verder bouwen door één idee verder uit te werken.

De student leert hoe men een businessplan kan verfijnen en kan gebruiken om een onderneming op te richten. Studenten worden aangemoedigd om waar mogelijk reële stappen te zetten naar de effectieve oprichting van hun onderneming. Aangezien dit geen vereiste is, kunnen studenten hun onderneming ook in de vorm van een simulatie opstarten, waarbij ze wel alle voorbereidingen treffen om te bewijzen dat ze de juiste beslissingen kunnen maken.

Tijdens dit opleidingsonderdeel staan zelfstandig werken en initiatief nemen centraal. Studenten worden geacht met de nodige ernst aan hun eigen concept te werken, en te beginnen met de uitvoering ervan: bouwen van een prototype, promoten van een dienst, etc…

Dankzij wekelijkse sessies worden studenten gecoacht en geïnspireerd. Door middel van regelmatige feedbackmomenten wordt de voortgang geëvalueerd.
Finaal wordt de student beoordeeld op de (fictieve) onderneming die opgericht werd, en zal de student deze voor een jury presenteren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
ontwikkelt minimaal een proof of concept van hun innovatief product of dienst
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
presenteert ideeën/concepten/producten overtuigend en duidelijk
De PBA elektronica-ICT is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
ontwerpt een innovatieve product of dienst met een adequate product-market fit
implementeert een minimum viable product (prototype) en toetst dit aan de markt
brengt een product naar de markt
presenteert ideeën/concepten/producten overtuigend en duidelijk

Leerinhoud

 • Hoe onderneming opstarten
 • Uitwerken van het idee
 • Businessplan verfijnen
 • Onderneming opstarten of simulatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht80,00Meer informatie op digitap
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht80,00Meer informatie op digitap
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Meer informatie op digitap

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE DEELNAME INTERNATIONALE WEEK
De actieve deelname aan de internationale week is verplicht. Indien de student hier niet aan voldoet, wordt een 0 gegeven op het deelexamen PROJECTOPDRACHT voor de eerste én de tweede examenperiode.

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op "Projectopdracht" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EXAMEN

Als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :


 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van het (deel)examen.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalexamentezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.