Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Electronic systems35491/3100/2324/1/03
Studiegids

Electronic systems

35491/3100/2324/1/03
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Houtven Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De operationele versterker (amplifier) of op-amp is de meest veelzijdige en veel gebruikt lineair integrated circuit. Ze werden oorspronkelijk gebruikt voor wiskundige bewerkingen zoals optellen, aftrekken, integratie en differentiatie. Door het feit dat ze zoveel voorkomen en gebruikt worden is algemene kennis hierover noodzakelijk.
Voor signaalverwerking zijn actieve filters nodig. Filters zijn schakelingen die de mogelijkheid bieden om vanuit een bepaald ingangssignaal bepaalde frequenties te selecteren en deze naar de uitgang door te laten of juist te onderdrukken. Er bestaan 4 typen van actieve filters. Deze zijn de hoogdoorlaat-, laagdoorlaat-, banddoorlaat- en bandsperfilter. Actieve filters kan je opbouwen met RC-schakelingen gecombineerd met op-amps.
Oscillatoren zijn schakelingen die een periodieke golfvorm opwekken om timing, controle of communicatiefuncties te verwezenlijken. Ze worden in nagenoeg alle elektronische systemen gevonden (zowel analoge als digitale systemen) en in meetinstrumenten zoals oscilloscoop en functiegeneratoren.
Tot slot worden principes van communicatiesystemen besproken. Dit zijn systemen die informatie van een bepaald punt overbrengen naar een ander punt. Belangrijk hierbij is dat zich een lange afstand bevindt tussen de twee punten. Sommige categorieën van deze communicatiesystemen zijn radio, televisie, telefonie, radar, digitale data, … Binnen deze cursus worden AM en FM communicatiesystemen besproken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Verklaart het werkingsprincipe van een oscillator
Verklaart de principes van negatieve en positieve terugkoppeling
Beschrijft het principe van AM- FM- en PM-modulatie
Beschrijft het principe van een superheterodyne ontvanger
Verklaart het werkingsprincipe van een regelaar (serieel, shunt of geschakelde regelaar)
Beschrijft hoe hoekmeting kan worden uitgevoerd
Beschrijft methoden om het meten van mechanische spanning, druk en beweging te kunnen uitvoeren.
Verklaart de werking van een SCR en triac
Verklaart het werkingsprincipe van de besproken gelijkrichterschakelingen
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Stelt een bepaald type actieve filter in (Laagdoorlaat, hoogdoorlaat, banddoorlaat en bandstop)
Stelt een bepaalt type oscillator in (Wienbrug- , LC-oscillator)
Voert metingen uit op een filter.
Voert metingen uit op een oscillator.
Voert metingen uit op opampschakelingen
Ontwerpt een nulspanningsschakeling met triac
Voert metingen uit op gelijkrichterschakelingen

Leerinhoud

 • Actieve filterschakelingen
 • Oscillatoren
 • Gelijkrichting
 • Spanningsregelaars (principe serie-, shunt- en geschakelde regelaar)
 • Meten en Regelen (principe hoekmeting, bewegingsmeting)
 • Vermogensregeling (SCR-Triac)
 • Communicatieschakelingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00digitale evaluatie, open en gesloten vragen
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00digitale evaluatie, casus
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00digitale evaluatie, open en gesloten vragen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00digitale evaluatie, casus
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00digitale evaluatie, werkstuk

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op "vaardigheidstoets tijdens de lesweken" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen, 
kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.

 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. 
Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. 
Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluaite, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. 
Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. 
Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. 
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.


Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.