Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Project Mixed Reality35779/3100/2324/1/95
Studiegids

Project Mixed Reality

35779/3100/2324/1/95
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Mixed reality
  • Uitdovend Mixed Reality
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • Mixed reality
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Tom
Andere co-titularis(sen): Van Battel Sam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 50 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor 3D game programming EN geslaagd voor VR experience.

Korte omschrijving

Je leert wat Immersive Storytelling is en krijgt inzicht in de definities en de specifieke terminologie van Extended Reality, in het begrip Immersie en in de manieren waarop we immersie kunnen introduceren.
Aan de hand van cases krijg je inzicht in (best) practices van toepassingen van Immersive Storytelling in Journalistiek, Social managment en in kunst.
Je kan de workflow van een VR project organiseren, opvolgen en kritisch blijven evalueren. Met een interdisciplinair team werken we een project uit tot een finaal prototype, waarbij je vanuit je technologische achtergrond bijdrage levert doorheen het project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Heeft inzicht in de definities en specifieke terminologie van Virtual Reality
Heeft inzicht in het begrip Immersie en in de manieren waarop we immersie kunnen introduceren
Heeft inzicht in de specifieke narrative technieken van Immersive Storytelling
Organiseert de workflow van een VR project, volgt deze op evalueert kritisch
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Ontwikkelt een VR productie in Unity
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Aan de hand van cases krijg je inzicht in (best) practices van toepassingen van Immersive Storytelling in Journalistiek, Social managment en in kunst.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Presenteert het eindresultaat op een professionele wijze
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Communiceert en overlegt binnen een interprofessioneel team
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Neemt deel en draagt verantwoordelijkheid in een interprofessioneel team om zo complexe situaties te kunnen analyseren en synthetiseren
Herkent en erkent de diverse beroepsspecifieke bevoegdheden binnen een interprofessioneel team
Zorgt dat het team efficiënt en effectief werkt
Vertoont ten allen tijde professioneel gedrag gericht op het verbeteren van het interprofessioneel samenwerken

Leerinhoud

 • introductie interdisciplinair teamproject * voorstelling thema's * wat is multidisciplinair samenwerken * background multidisciplinaire projecten en waar situeert zich VR
 • workshop conceptualization (brainstorm session, 360° drafting, feasibility test)
 • user-centered design thinking (character development, defining user position, environment sketching, moodboard)
 • story structuring (narrative structure, user flow, editing plans)
 • PITCH YOUR CONCEPT
 • workshop elements of immersion (spatial design, level of interaction, sound plan) week 7: midterm presentations
 • recordings, prototype building
 • recordings, prototype building
 • recordings, prototype building
 • prototype demo week 12: finetuning & preparation for final presentation
 • final presentation

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Vormen van groepsleren24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen174,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Meer informatie op digitap en via kick-off sessie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Meer informatie op digitap en via kick-off sessie

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op "Projectopdracht" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EXAMEN

Als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :


 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van het (deel)examen.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalexamentezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.