Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Cyber security advanced37003/3100/2324/1/01
Studiegids

Cyber security advanced

37003/3100/2324/1/01
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Boeynaems Michael
Andere co-titularis(sen): Tillemans David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit vak worden een aantal cyber security onderwerpen meer in de diepte toegelicht. De geselecteerde onderwerpen zijn gebaseerd op evoluties die zich in de bedrijfswereld afspelen. Je gaat zeer praktisch aan de slag met deze onderwerpen en bouwt gespecialiseerde kennis op.
 

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Identificeert en karakteriseert courante IT beveiligingsproblemen in een systeem architectuur.
Identificeert kritische risico's gerelateerd aan het gebruik van ICT systemen.
Werkt installatieprocedures uit en evalueert mogelijke remedies bij moeilijkheden.
Stelt detectieve preventieve actieplannen op om gegevens en processen te beveiligen en implementeert deze binnen zijn toegewezen project.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Werkt installatieprocedures uit en evalueert mogelijke remedies bij moeilijkheden.
Analyseert en registreert gerapporteerde problemen, documenteert stappen om ze te reproduceren en gerelateerde activiteiten om ze te verhelpen of te repareren.
Voert constante bedreigings-analyses uit op project van business use-cases tot deployment van project (shift-left).
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Communiceert schriftelijk efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (media/spelling/grammatica/verslaggeving/rapportage/presentatie/briefwisseling)
Beschrijft en stelt procedures om beveiligings problemen te detecteren en te voorkomen.
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Communiceert efficiënt binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren)
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Werkt constructief samen om collectieve resultaten te verwezenlijken
De PBA elektronica-ICT is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
Volgt de nieuwe tendenzen inzake veiligheid en kwaliteit op.

Leerinhoud

 • Handling third party risk in web applications
 • Setting up authentication and authorization in a web application following the current best practices
 • Deploying advanced encryption and privacy enhancing technologies
 • Deploying an application that fully complies with the latest stable version of the ASVS standard
 • Understand certificate lifecycle management of multiple PKI environments
 • Understand Cryptographic key management processes
 • Understanding Advanced Cryptographic Protocols
  • Usage Digital signatures and encryption in protocols such as JSON Web Tokens, SAML (XMLDSig and XMLEnc)
  • How does disk encryption works
  • Anonymization and Tokenization of data in databases
  • Privacy enhancing cryptography: Zero-knowledge proofs
 • How works Blockchain en Web 3.0
 • The future: Post Quantum cryptography

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.
 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op "Projectopdracht" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EXAMEN


Als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :


 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van het (deel)examen.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalexamentezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.