Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Python advanced38515/3100/2324/1/96
Studiegids

Python advanced

38515/3100/2324/1/96
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Internet of Things
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Michiels Kristof
Andere co-titularis(sen): Nys Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leer je de principes van object georiënteerd ontwerp en ga je volgens deze principes programmeren in Python. Je volgt en gebruikt hierbij de professionele best practices, technieken, patronen en tools. Er wordt veel aandacht besteed aan praktische vaardigheden.

Door object georiënteerd te programmeren maak je je programma's eenvoudiger om te begrijpen én efficiënter. Door te werken met abstracte klassen en interfaces én het afhandelen van exceptions maak je je code veiliger en meer robuust.

Omdat klasses deelbaar zijn kan jouw code en die van anderen herbruikt worden. Je maakt gebruik van verschillende bestaande libraries en modules en maakt vanuit je code verbinding met databanken en API's.


OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Hanteert en past exceptions toe waar nodig.
Ontwikkelt en maakt efficiënt gebruik van verzamelingen (o.a. lijsten, collecties, ...).
Maakt efficiënt gebruik van object-georiënteerde design patronen
Maakt efficiënt gebruik van de object georiënteerde paradigma's, de principes van overerving, interfaces en klassen
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Maakt efficiënt gebruik van libraries en modules
Maakt efficiënt gebruik van databanken en externe databronnen
Past de principes van object georiënteerd programmeren toe.
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Beoordeelt code (testen/debuggen en oplossen)

Leerinhoud

 • De gebruikte programmeertaal is Python
 • Wat is object georiënteerd programmeren?
 • Gebruik maken van typische object-georiënteerde design patronen in Python
 • Gebruik maken van best practices, technieken en tools
 • Gebruik maken van klassen en interfaces
 • Gebruik maken van inheritance, polymorfisme en abstractie
 • Gebruik maken van encapsulatie en overloading
 • Gebruik maken van exceptions en debugging
 • Gebruik maken van Python libraries en modules
 • Gebruik maken van databanken en externe databronnen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen96,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Digitale evaluatie : casus, open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Digitale evaluatie : casus, open boek

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen, 
kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.

 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. 
Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. 
Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluaite, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. 
Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. 
Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. 
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.


Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.