Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Iedereen leert 132491/3034/2324/1/24
Studiegids

Iedereen leert 1

32491/3034/2324/1/24
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hegge Miet
Andere co-titularis(sen): Hancké Tom, Havermans Inge, Hoet Hans, Janssen Roel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 83,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
herkent hoe je via een efficiënte en effectieve klasorganisatie de ontwikkeling van leerlingen stimuleert.
Integreert gepaste pedagogische begeleidingsstrategieën in de onderwijspraktijk
Interactie: diversiteit hanteren
past de elementen van ontwikkelingsgericht speel-, leer- en leefklimaat toe in de klascontext.
herkent in het speel-, leer- en leefklimaat het ontwikkelingsniveau van de leerlingen

Leerinhoud

Elementen van ontwikkelingsgericht speel-, leer- en leefklimaat

Binnenklasdifferentiatie

Klasorganisatie

Ontwikkelingspsychologie

...

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer

Cursusmateriaal op digitale leeromgeving

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Pameijer, N. (2018), Handelingsgericht werken. Samenwerken aan schoolsucces. Den Haag: Acco.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Duur: Semester
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen (120')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen (120')