Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Partners in onderwijs 232496/3034/2324/1/00
Studiegids

Partners in onderwijs 2

32496/3034/2324/1/00
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hancké Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
brengt met hulp in kaart welke partners belangrijk zijn in een brede schoolcontext
doet, vanuit overleg met brede school partners, voorstellen om een school tot een brede school te maken
gaat actief op zoek naar expertise, interesses en talenten van alle mogelijke betrokkenen bij de school (inclusief ouders)
werkt doelgericht en oplossingsgericht samen in het schoolteam
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert samen met collega's
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
neemt tijdens teammomenten een genuanceerd standpunt in

Leerinhoud

Theorie brede school en sociale kaart : studenten krijgen een workshop, en verschillende teksten aangereikt, over brede school. Ze verwerken de theorie in hun projectopdracht. Voor de projectopdracht werken studenten twee fictieve projecten uit m.b.t. brede school volgens de aangereikte principes.

Vergadertechnieken en vaardig communiceren :  studenten vergaderen doorheen het semester, waarbij ze de verschilende vergaderrollen opnemen en dienen twee vergaderverslagen in ter evaluatie.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Partners in onderwijs 2 (wordt digitaal aangeboden via digitap)

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)21,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00Projectopdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Projectopdracht