Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Ondersteunende vaardigheden 232500/3034/2324/1/39
Studiegids

Ondersteunende vaardigheden 2

32500/3034/2324/1/39
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Binon Sam, Correwyn Annemieke, Craen Britt, Dieltiens Merel, Havermans Inge, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Landuyt Ingeborg, Luyckx Kato, Raeymaekers Raf, Robert Nathan, Rosseel Tom, Taets An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

 Je verdiept je in de sleutelconcepten van het didactisch model, exemplarisch binnen twee leergebieden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
omschrijft expliciet wat en hoe geleerd wordt
toont wat en hoe ze gaan leren of geleerd hebben
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden

Leerinhoud

Je ontwikkelt de metavaardigheden die je nodig hebt om leeractiviteiten te ontwerpen. Je kiest 2 x voor een leergebied waarbinnen je een traject aflegt dat je doet stilstaan bij de betekenis van de sleutelbegrippen uit het didactisch model. Dat gebeurt op exemplarische wijze, waarna je in groep nadenkt over de mogelijke transfer met andere leergebieden.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00